lniakniojamlfgok
                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen raakt verstrikt in de eigen procedures en communicatie.

 

Het FAVV gaat er prat op dat het kwaliteitsbeleid steunt op de hoofdopdracht van het FAVV: "Waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant."

 

Dit is inderdaad de "core-bussiness" en men vindt dat streven naar kwaliteit dan ook terug in de strategische doelstellingen van het FAVV. Zo was een van de doelstellingen uit het businessplan 2009-2011 onder meer om alle activiteiten in overeenstemming te brengen met de internationale normen voor kwaliteitsmanagement die relevant zijn voor het Agentschap, namelijk ISO 9001, ISO 17020 en ISO 17025. Tegelijkertijd werkte het FAVV ook een milieumanagementsysteem uit door.

 

De doelstellingen zijn thans geconcretiseerd. De eisen van de verschillende normen werden samengebracht in één enkel kwaliteits- en milieusysteem om te kunnen beschikken over een instrument dat efficiënter en gebruiksvriendelijker is voor de gebruikers. Dat geïntegreerde systeem moet ook een vast platform, verankerd in het FAVV, bieden dat het mogelijk maakt om te voldoen aan de verschillende wettelijke, normatieve of andere eisen en om inspanningen en activiteiten op het vlak van kwaliteit te ontwikkelen, te ondersteunen of aan te moedigen.

 

Intussen blijkt dat er op basis van deze feitelijkheid tal van procedures zijn uitgewerkt en dat het opvolgen en respecteren ervan voor heel wat tijdverlies zorgt, zeker in tijden van crisis. Zo is de eiercrisis al twee maanden bekend en moet nog een strikte procedure worden gevolgd opdat bepaalde laboratoria zouden kunnen overgaan tot de noodzakelijke analyse in het kader van fipronil in eieren.
ACV-Openbare diensten heeft in de voorbije jaren deze zogenaamde "proceduritis" aangekaart omdat door het bos de bomen niet meer te zien zijn.

 

Dit is echter niet het enige. Naast de over-reglementering die nu parten speelt in de efficiëntie van de opvolging van dit dossier is er ook de communicatie. Naar de buitenwereld toe verloopt de communicatie inderdaad via de woordvoerder, Mevrouw Katrien Stragier, terwijl de CEO van het FAVV zelf nergens zijn stem laat horen. Het zal misschien ook een resultaat zijn van een strikte procedureregeling inzake externe communicatie? Maar ook de interne communicatie laat te wensen over. Vorige week donderdag kregen de controleurs van het FAVV de opdracht om bij de operatoren te controleren of de eieren uit de rekken waren gehaald. Dat was goed verlopen maar wanneer in die context de vraag wordt gesteld of er een probleem is dan kan de chef zelf niet antwoorden. Alle nieuws rond de eiercrisis moeten zij kennelijk via de pers vernemen. Naar verluidt zijn er ook intern in dat dossier quasi geen boodschappen naar het personeel, ondanks het bestaan van een intranet. Ambtenaren hebben inderdaad spreekrecht en er is een regeling voor klokkenluiders, maar als het nieuws van de buitenwereld komt kunnen er niet veel klokken worden geluid van binnenshuis...

 

Geert Dewulf
Secretaris ACV-Openbare Diensten federaal
0476 94 34 57