lniakniojamlfgok
                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

- Uit een nieuwe studie blijkt de grote gezondheidsschade die de uitstoot van stikstofdioxide (NO2, NOx) veroorzaakt.
- De uitstoot is vooral afkomstig van dieselmotoren, en kinderen zijn er extra kwetsbaar voor; zo lopen ze onder andere een aanzienlijk hoger risico op astma.
- Projecties van experten en praktijktesten door Greenpeace in Brussel tonen aan dat kinderen in de nabijheid van verkeer en ook op de achterbank van de auto op weg naar school blootgesteld worden aan ongezond hoge concentraties stikstofdioxide.


74


Greenpeace verstuurt vandaag een ingebrekestelling [1] aan bevoegde Vlaamse en Waalse ministers Joke Schauvliege en Carlo Di Antonio, over luchtkwaliteit. De reden: het gebrek aan daadkracht van de regeringen en de inadequate metingen aan beide kanten van de taalgrens. [2]

 

"Deze regeringen plegen schuldig verzuim door hun burgers onvoldoende te beschermen tegen de zware impact van vervuilde lucht op onze gezondheid", verklaart Joeri Thijs van de Schone Lucht-campagne bij Greenpeace België. "Vooral qua uitstoot van de diesel-gerelateerde stikstofdioxide blijft ons land heel slecht scoren. Daarom deze ingebrekestelling", zegt Thijs. [3]

 

Een nieuwe studie van het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid in opdracht van Greenpeace vat de meest recente wetenschappelijke literatuur samen over de gezondheidsimpact van stikstofdioxide (NO2). [4]
De studie bewijst dat er eigenlijk geen veilige niveaus bestaan van luchtvervuiling. Ook wanneer concentraties lager zijn dan de Europese drempelwaarden, is er nog een significant negatieve impact op onze gezondheid.


75


"We zijn onze kinderen collectief aan het vergiftigen, want zij zijn extra kwetsbaar voor het inademen van lucht vervuild met stikstofdioxide", besluit Joeri Thijs. Zo stijgt het risico op astma bij kinderen met 15% telkens de blootstelling aan stikstofdioxide (gemiddeld per jaar) toeneemt met 10 µg/m3. De Europese norm bedraagt 40 µg/m3.

 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar testte Greenpeace in Brussel de luchtkwaliteit in de auto op routes naar en langs scholen. Daaruit blijkt dat kinderen die op de achterbank van de auto in druk verkeer naar school worden gebracht, elke dag worden blootgesteld aan erg ongezonde lucht. [5]

 

 Brussel 170905

 

Deze ingebrekestelling aan de Vlaamse en Waalse regering is de eerste stap van een gerechtelijke procedure. Wanneer Greenpeace binnen de maand geen afdoend antwoord op de ingebrekestelling ontvangt van de Vlaamse en Waalse regeringen, stapt de organisatie naar de rechter. Greenpeace zal ook actief campagne blijven voeren voor gezondere lucht.

 

Noten:
[1] Link naar onze ingebrekestellingen aan bevoegde ministers Schauvliege en Di Antonio.
[2] Een interpolatie-kaart van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu en de Vlaamse Milieu Maatschappij toont duidelijk dat er op veel meer plaatsen overschrijdingen zijn van de Europese NO2-jaargrenswaarde dan wat de officiële cijfers weergeven. Kaart is hier. En meer uitleg, hier.
[3] Het Brusselse gewest kreeg al gelijkaardige beschuldigingen voorgeschoteld, en deze zaak komt voor op 16 november, na een klacht van de vereniging Client Earth en het burgerplatform Clean Air BXL. In Nederland spande Milieudefensie een gelijkaardig proces aan tegen de staat voor het uitblijven van maatregelen en kreeg vorige week gelijk van de rechter. Die oordeelt dat de Nederlandse overheid snel werk moet maken van een plan voor schonere lucht. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht
[4] Studie door het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid, in opdracht van Greenpeace: "Gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan NO2. Korte bespreking van recente studies."
Hier een samenvatting van de studie. Hier de volledige studie.
[5] Met een degelijk meettoestel (een AQ Mesh) in een kinderzitje op de achterbank legde Greenpeace in Brussel hetzelfde traject meermaals af in de avondspits. De samenvatting van de resultaten kan u hier terugvinden. Ons meettoestel werd deze zomer getest en gekalibreerd op basis van een officieel meetpunt van Leefmilieu Brussel.

 

Copyright foto 1: iStock