images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

« Onze beperkte middelen dwingen ons om keuzes te maken. De regering zal zich inspannen om een samenhangend beleid te voeren. » (Charles Michel) - OH, ECHT?


16% van de bevolking in België leeft onder de armoedegrens.


Om de rampzalige gevolgen van de wet op de dalende werkloosheidsuitkeringen te verminderen, heeft men in het regeerakkoord voorzien dat het minimum van de sociale uitkeringen op het niveau van de Europese armoededrempel zou gebracht worden. Op 8 oktober 2017 erkende staatssecretaris Demir echter dat die doelstelling niet bereikt zou worden door een « Gebrek aan middelen ».


Regelmatig wordt er bespaard in de Openbare Diensten. Er komt geen verbetering in de strijd tegen de armoede, een betere werking van justitie en sociale zekerheid, de strijd tegen de klimaatsverandering, internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. Volgens de regering is hiervoor onvoldoende geld.


Daarentegen:
• engageerde onze regering zich in september 2014, in kader van een NAVO-top, om het defensiebudget te verhogen van 0,9% naar 2%.
• kondigt onze regering een jaar later aan dat de defensiebegroting in 2030, 1,34% van het BBP zal bedragen. Dit is 6,5 miljard euro en meer dan het dubbele van nu.
• kondigt onze regering een defensie-investeringsplan aan van 9,2 miljard euro.
• Onze regering zal een contract ondertekenen voor de aankoop van 2 fregatten en 6 mijnenvegers. Kostprijs: 2 miljard euro.
plant de regering in de zomer van 2018, om een aankoopcontract te ondertekenen voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, ter waarde van 3,6 miljard euro. Als we daar de kosten voor onderhoud en opleiding bij rekenen, komt de totale kost op minimum 15 miljard euro.


De bevolking heeft dringend nood aan een gezonde werking van onze democratie, aan sociale gerechtigheid, aan een ambitieus plan tegen de klimaatopwarming en snakt naar een basis-dienstverlening. Maar de regering heeft duidelijk andere prioriteiten: defensie en militarisering.


Deze prioriteiten komen niet tegemoet aan de veiligheidsbehoefte van de bevolking. Integendeel. Veiligheid gaat hand in hand met sociale ontwikkeling. Veiligheid gaat over het beschermen van de bevolking tegen ziekte en tegenslagen. Veiligheid gaat over de mogelijkheid van één ieder om zijn capaciteiten te kunnen ontwikkelen. Veiligheid gaat over toekomstperspectief voor de mensen. Veiligheid gaat over het bestrijden van armoede, ongelijkheid, sociale uitsluiting en discriminatie. Veiligheid gaat over ontwapenen, conflictpreventie en conflictoplossing, investeren in mensen en niet in wapens.


Maak jij aan onze regering ook mee duidelijk dat haar politieke keuzes niet stroken met de onze en de uwe? De bevolking en de planeet hebben andere en meer dringende noden dan de prioriteiten van de regering.


Wat kan jij doen?


Stuur e-mails naar de Premier en de Staatssecretaris voor armoedebestrijding. Voor een voorbeeld zie: Hier is ook een link naar de webpagina met een voorstel van brief aan Eerste Minister Charles Michel en aan Staatssecretaris Zuhal Demir, bevoegd voor de strijd tegen armoede: http://geengevechtsvliegtuigen.be/#1515490383676-4408af39-b818


Het platform F16
http://geengevechtsvliegtuigen.be