Webpage acti810d e5c69
                               Meer info...

Capture decran 2019 01 09 a 18.17.38
                             Meer info...

04 ETDD11 Depliant WEB OK
                               Meer info...

20190204 Betoging ABVV
                         Vergroot affiche

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Delen van artikels

edc365f2-7882-4703-b87f-9b0531aa17bd

 

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede.

 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Deze vijf mensen uit onze verenigingen geven alvast een schot voor de boeg.

 

978a2970-5845-4077-b1e5-020d51f7fb54

 

ec71e9b6-d4bb-45af-8817-df32d0cf2848

b59b2711-e9c8-4636-81ee-dea9929413b1

149ac4f4-f6e4-4d22-8cd1-827e83177907

fdd7019b-132e-4dbc-83fa-a285366cdc9b

 

Bron: http://www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal