190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Delen van artikels

In 1985 verklaarde het Duitse hooggerechtshof dat burgerprotest een onmisbaar element is voor een goed functionerende democratie. Vandaag is er jammer genoeg reden te over om te protesteren.

Onlangs werd bekend dat de Oostenrijkse regering de ratificatie van het CETA-handelsverdrag zo vlug mogelijk wil doorvoeren. Het verdrag werd op 16 mei ter ratificatie aan de ministerraad voorgelegd en de beslissing van het parlement wordt nog voor eind juni verwacht en dat ondanks het feit dat het opstellen van toelichting tot deze complexe materie normalerwijze een jaar in beslag zal nemen.

De ratificatie van het CETA-handelsverdrag zal in hoge snelheid doorgevoerd worden alhoewel het verdrag in de huidige vorm nog niet ter stemming kan voorgelegd worden: er blijven nog altijd onopgeloste problemen rond de speciale rechtbanken van de bedrijven. Het  hoog Europees Gerechtshof heeft hier nog altijd geen oordeel over geveld. België eiste in september 2017 een uitspraak over de conformiteit van deze handelrechtbank (ICS) met de Europese grondwet.

De Duitse bond van rechters, de Europese rechtsvereniging en 101 Europese rechtsprofessoren hebben hun twijfels over de legitimiteit van deze uitzonderingsrechtbanken reeds naar voor gebracht.

Zolang er geen werk wordt gemaakt van deze juridische toetsing kan de ratificatie van het CETA-akkoord door Oostenrijk niet ernstig genomen worden.

Marianne Grimmenstein, Duitsland

11 juni 2018

Vertaling Marie Jeanne Vanmol

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant