20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Mieke Van Hecke trekt de lijst van de CD&V voor de gemeenteraad te Gent.

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

 

Vanuit mijn overtuiging in de ideologische uitgangspunten van de christen democratie heb ik mandaten opgenomen in het lokaal bestuur van de gemeente Lochristi, als OCMW-raadslid, gemeenteraadslid, schepen en eerste-schepen. Ik ben ook gedurende twee legislaturen lid geweest van het Vlaams Parlement

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Als CD&V Gent hebben we een korte samenvatting van ons programma gegoten in tien speerpunten en daarna uitgebreid verwerkt in een meer omvangrijk verkiezingsprogramma. Beiden zijn te raadplegen op de website van onze partij in Gent. Participatie, armoedebeleid en diversiteit hebben onze specifiek aandacht.

 

woningproblematiek

 

leefmilieu

 

locale economie

 

tewerkstelling

 

onderwijs

 

privatisering van gemeentelijke diensten

 

opvang van asielzoekers en migranten

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

gemeentelijke democratie

 

andere thema's die voor u van belang zijn.

 

fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)
Eventueel commentaar: ...
Een beleid kan je enkel voeren als je kan rekenen op de partij-loyauteit van al de fractieleden. Bij de totstandkoming van de beleidskeuze moet er intern een grote openheid zijn om standpunten te verwoorden en te zoeken naar een antwoord, dat maximaal gedragen wordt. Enkel bij stemmingen over fundamentele, ethische kwesties kan uitzonderlijk voorrang worden gegeven aan de strikt individuele keuze van fractieleden.