images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Gelieve als bijlage de persmededeling van de Christelijke Onderwijscentrale terug te vinden. De leraar zit momenteel geplet tussen de hamer van de Vlaamse Regering en het aambeeld van de onderwijsverstrekkers. Maar COC laat haar mensen niet in de kou staan. Op woensdag 21 november 2018 organiseert COC voor haar leden een informatieavond waarop de Modernisering SO in al haar aspecten toegelicht wordt, zowel de structuur (matrix) als de inhoud (eindtermen). Op die informatieavond gaan we dieper in op wat de implementatie concreet betekent op school- en leraarsniveau.

 

Voor COC staat één zaak vast: zonder erkenning van de stem van de leraar en zonder transparantie zal de modernisering niet lukken. Deze modernisering zal maar slagen wanneer de man en vrouw die het moeten doen, van bij de start betrokken worden. COC reikt de kapstokken aan, het beslissingsproces ligt in de handen van schoolbesturen en directies. We hopen dan ook dat de onderwijsverstrekkers snel de weg vinden om ook de leraren te informeren over de (implementatie van de) leerplannen. De kwaliteit van het Vlaamse onderwijs en de toekomst van onze leerlingen hangen ervan af.

 

Document in pdf

 

image001