Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Vandaag heeft de Nationale Interzetel van LBC-NVK met grote meerderheid het voorstel van akkoord bij Carrefour goedgekeurd.

 

Op 25 januari kondigde de directie van Carrefour aan dat ze in de hypermarkten en in de administratieve diensten in de toekomst met 1.233 medewerkers minder willen verder werken. De vakbonden hebben zich van bij aanvang verzet tegen het plan. Dankzij onze tussenkomsten wordt alvast de winkel van Belle-Ile niet gesloten en doet Carrefour hopelijk nog zijn best om het voortbestaan van de winkel van Genk ook na einde 2019 te garanderen.

Na het doorlopen van de wettelijke procedure-Renault hebben de vakbonden hun verantwoordelijkheid genomen en eind april de onderhandelingsfase opgestart. Dit resulteerde maandag in een voorstel van akkoord. Dat werd vandaag voorgelegd aan de militanten van LBC-NVK bij Carrefour. Een zeer grote meerderheid heeft dit akkoord goedgekeurd.

In eerste instantie was er sprake van naakte ontslagen. Door de afgesproken maatregelen, zoals SWT, vrijwillig vertrek en het stimuleren van tijdskrediet, kunnen de medewerkers zelf kiezen, in eer en geweten, of ze in deze of gene maatregel toetreden. De medewerkers die in SWT zullen stappen zijn er zich terdege van bewust dat ze nog beschikbaar moeten blijven op de arbeidsmarkt. Anderzijds compenseert Carrefour een deel van het verlies dat zij zullen hebben op hun inkomen door in dit SWT te stappen. We zullen ook samen met de directie op zoek gaan naar de beste partners om het outplacement / de tewerkstellingscellen te organiseren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Carrefour werkt in een markt die enorm evolueert. De verkoop via internet, via buitenlandse ondernemingen, swingt de pan uit. Vooral het non-food gedeelte, dus de hypermarkten, ondervindt hier zware gevolgen van. Carrefour heeft een commercieel plan aan de vakbonden voorgelegd, maar we blijven hierover zeer sceptisch. Carrefour zal commercieel gezien echt een tandje moeten bijsteken.

Er wordt ook zwaar gesnoeid in de administratieve diensten en de ondersteunende diensten in Evere. We houden ons hart vast voor de gevolgen hiervan eind dit jaar en begin volgend jaar. We zullen waakzaam blijven, en de directie weet dit, zodat het werk werkbaar blijft voor diegenen die verder met hart en ziel voor Carrefour blijven werken, zowel in de winkels als voor de administratieve diensten. We zullen er ook over waken dat het kloppend hart van de onderneming blijft kloppen zodat de dienstverlening naar de winkels toe, zeker in de eindjaarperiode, niet in het gedrang komt.