2018 01 25 conference gesticulee

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Les internautes avaient jusqu'au 31 décembre 2017 pour voter pour leur projet préféré parmi les produits financiers labellisés par le Label Financité & Fairfin. Après Agricovert , De Landgenoten, ou BEES Coop, la coopérative flamande Ecopower est couronnée cette année grâce aux soutiens de milliers de citoyens.

Lees meer...

Delen van artikels

Een twintigtal vakbondsmilitanten en andere activisten namen op 15 januari jl deel aan een korte solidariteitsactie aan het hoofdkwartier van het Rode Kruis Vlaanderen in Mechelen om de re-integratie te eisen van een vakbondsafgevaardigde.

Lees meer...

Delen van artikels

Sans débat public ni concertation citoyenne, le gouvernement Michel a décidé d'introduire Belfius en bourse afin, dit-il, de récupérer l'argent investi dans le sauvetage de la banque en 2011, et d'affecter ce montant au remboursement de la dette publique. Ces prétendus objectifs ne sont que des prétextes.

Lees meer...

Delen van artikels

De minister van Pensioenen vroeg het Nationaal Pensioencomité (NPC) om te antwoorden op een reeks vragen over de toekomst van de pensioenen. Vandaag bezorgden de vakbonden en de werkgeversorganisaties als lid van het NPC hun bijdrage aan het secretariaat van het NPC.

Lees meer...

Delen van artikels

Zonder papieren - Spokeperson - Sans Papier

Lees meer...

Delen van artikels

Onze collega's van PAX Nederland meldden met enige trots dat het grootste Nederlandse pensioenfonds zijn investeringen in kernwapens stopzet.

Lees meer...

Delen van artikels

La conférence de Bonn n'a permis que peu d'avancées dans la protection de l'environnement. Une grève citoyenne serait-elle un moyen de faire pression sur les gouvernements afin qu'ils mettent en place une politique enfin efficace pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Lees meer...

Delen van artikels

Ondanks de Inspecteur van Financiën op 15 december 2017 goedkeuring gegeven had om over te gaan tot de statutaire benoeming van 81 penitentiaire bewakingsassistenten, stelt de ACOD vandaag vast dat nog geen enkele van deze mensen gecontacteerd werden om daadwerkelijke in dienst te treden!

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 11 January 2018 (ITUC OnLine): An international meeting of more than 300 trade union leaders convened by the Dicastery for promoting integral human development and hosted by the Vatican has called on intellectuals, business leaders, employers, civil society, international organisations and governments to act in solidarity for integral, inclusive and sustainable development, with "work, land and housing for all."

Lees meer...

Delen van artikels

Op maandag 8 januari 2018 diende ACOD AMiO een stakingsaanzegging ingediend bij de Staatssecretaris bevoegd voor personen met een handicap, Zuhal Demir en bij André Gubbels, directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Een algemene ledenvergadering heeft op 14 december 2017 voor deze aanzegging gestemd.

Lees meer...