108577b4-2ae7-4567-aac8-2174792b3cb6

   Info Français - Info Nederlands

dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

"Signing the European Pillar of Social Rights must be the starting gun of a race to implement it" said Luca Visentini, General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC). "The Social Pillar is useful only if it is the beginning of better things to come."

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag wordt in Göteborg de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project. De regeringen van de lidstaten moeten deze principes resoluut toepassen en werk maken van duurzame en kwaliteitsvolle jobs.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 8 november j.l. werd in heel Europa door de vakbonden actie gevoerd tegen sociale dumping. In Brussel stapten ongeveer 10.000 militanten van de 3 vakbonden van het Jubelpark naar het Europees Parlement.

Lees meer...

Delen van artikels

BRUSSEL - Elia, de beheerder van het stroomnet heeft vandaag haar visie voor de Belgische energietoekomst gepubliceerd. In die studie laat Elia er geen twijfel meer over bestaan: een toekomst zonder kernenergie na 2025 is mogelijk.

Lees meer...

Delen van artikels

De nieuwe door het Europees Parlement aangenomen methode zal het mogelijk maken te bepalen of de oorzaken van dumping uit overheidssubsidies voortkomen ... of voortspruiten uit het niet-naleven van internationale basisregels inzake arbeid (bijvoorbeeld het nakomen van de conventies van de internationale Arbeidsorganisatie) en/of de milieuverdragen.

Lees meer...

Delen van artikels

Minister van Defensie Steven Vandeput wil in de toekomst meerdere taken binnen Defensie privatiseren. Als excuus hiervoor roept hij de moeilijke veiligheidssituatie en vooral de budgettaire problemen in. Voor het personeel dat deze taken momenteel uitvoert, creëert dit een angstwekkend vooruitzicht.

Lees meer...

Delen van artikels

Onder ruime publieke belangstelling werden de woordvoerders van het burgerinitiatief tegen CETA op 7 november j.l. gehoord in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaams Parlement.

Lees meer...

Delen van artikels

Na de goedkeuring van dit verdrag door de Europese Raad (16/10/2016) en het Europees Parlement, moet deze nieuwe Europese wetgeving nog geratificeerd worden door meer dan 30 parlementen in Europa, waaronder 7 in België, om volledig en definitief in werking te treden.

Lees meer...

Delen van artikels

"Ons land heeft niet de beste reputatie als het op gezonde lucht aankomt", zegt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit en mobiliteit bij Greenpeace België, "zeker als het gaat over stikstofdioxide (NO2). Onze kinderen zijn daar het eerste slachtoffer van, want hun gezondheid is extra kwetsbaar voor de impact van luchtvervuiling."

Lees meer...

Delen van artikels

The European Trade Union Confederation (ETUC) and industriAll Europe call on MEPs to vote tomorrow – Tuesday 14 November – in favour of the agreement by the European Commission, Parliament and Council on anti-dumping.

Lees meer...