lniakniojamlfgok
                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Sinds enkele weken, zijn de sociale gesprekspartners bezig met besprekingen en onderhandelingen over mogelijke oplossingen om de welbekende 'knelpuntberoepen' in te vullen. Deze ochtend bereikte de G10 een akkoord over mogelijke oplossingen op korte, middellange en lange termijn. De minister van Werk Kris Peeters wil het sociaal overleg echter uithollen en wenst nu een "versnelde degressiviteit" toe te passen op de werkloosheidsuitkeringen om zo knelpuntberoepen in te vullen.

Lees meer...

Delen van artikels

Persbericht.  Brussel, 18 juli 2018. Het ACV is verbijsterd over een studie die federaal minister van Werk, Kris Peeters laat maken over de verdere degressiviteit van de werkloosheid. Meerdere kranten berichten hierover. Dat onderzoek bekijkt of en hoe een werkloosheidsuitkering sneller kan dalen.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 17 July 2018 (ITUC OnLine): The ITUC has welcomed the recognition of the important role of trade unions in ensuring decent work for migrant workers in the Global Compact on Migration, but denounced the potential for exclusion of millions of workers from the protection of ILO standards. The Compact, negotiated between governments with inputs from across civil society, business and academia, is scheduled to be presented to a high-level intergovernmental meeting in Morocco in December this year.

Lees meer...

Delen van artikels

12 July 2018: The UN Security Council convened a session to discuss the nexus between climate change and global conflicts and to deepen understanding of climate-related security risks. The session marked the Council’s first debate on climate change and security in seven years.

Lees meer...

Delen van artikels

C’est une première dans le monde. Une proposition de loi présentée par la sénatrice Frances Black interdisant les activités en lien avec des colonies implantées sur un territoire occupé a été adoptée par le sénat irlandais (le Seanad) le 11 juillet 2018. Elle doit maintenant être examinée par la chambre basse du Parlement.

Lees meer...

Delen van artikels

Ce 18 juillet apparaît à l’agenda de la séance plénière de la Chambre le vote de la proposition de loi d’assentiment au traité CETA (UE-Canada). La plateforme Commerce juste et durable souhaite vous rappeler l’appel lancé par une très large coalition de la société civile belge à stopper ce traité. Les cinq Mutualités soussignées, les organisations de consommateurs (Test-Achats), syndicales (CSC, FGTB, CGSLB), de droits humains, des organisations paysannes, des défenseurs de l’environnement (Greenpeace, IEW) et de la solidarité internationale (CNCD-11.11.11) et des mouvements citoyens ont mis en garde les élus sur les risques liés à ce traité.

Lees meer...

Delen van artikels

De Oostenrijkse milieubeweging “Global 2000” meldt dat Alexander Van der Bellen, de President van de Bondsrepubliek Oostenrijk (met Groene achtergrond) weigert het CETA ratificatiebesluit  van de rechtse parlementaire meerderheid te onderschrijven.

Lees meer...

Delen van artikels

Na weken wachten en na oeverloze discussies waarbij veel cijfers aangehaald werden (Planbureau, Hoge Raad van Financiën …) krijgen we nu nieuwe cijfers van het Monitoringcomité dat stelt dat een begrotingsinspanning van 2,66 tot 5 miljard euro nodig is - bedrag dat de regering dus zal moeten vinden om haar begroting 2019 sluitend te maken. Voor het ABVV kan het niet dat de werknemers hiervoor opnieuw de melkkoe van de regering zouden zijn.

  

Na weken wachten en na oeverloze discussies waarbij veel cijfers aangehaald werden (Planbureau, Hoge Raad van Financiën …) krijgen we nu nieuwe cijfers van het Monitoringcomité dat stelt dat een begrotingsinspanning van 2,66 tot 5 miljard euro nodig is - bedrag dat de regering dus zal moeten vinden om haar begroting 2019 sluitend te maken. Voor het ABVV kan het niet dat de werknemers hiervoor opnieuw de melkkoe van de regering zouden zijn.

 

Immers, de toename van het overheidstekort is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de maatregelen om de bedrijven cadeaus te verlenen, niet correct gefinancierd werden (zoals het ABVV al van bij de invoering van de taxshift aangeeft). Resultaat: de taxshift en de verlaging van de vennootschapsbelasting zijn verre van neutraal voor de begroting, ze verzwaren de begroting en maken het gat in de begroting van ons land alleen nog wat groter.

Indien we ook rekening houden met de herhaalde schattingen die geleid hebben tot een overwaardering van de inkomsten en een onderwaardering van de uitgaven (wat we ook al sinds geruime tijd aanklagen) dan wordt het duidelijk dat de omvang van de begrotingsmoeilijkheden meer en meer lijkt op een vergelijking met meerdere onbekenden.

Nu de discussies binnen de regering aangevat worden, waarschuwt het ABVV alvast dat het niet zal aanvaarden dat de werknemers opnieuw moeten opdraaien. Het is niet aan de werknemers om de cadeaus aan de bedrijven te financieren. Het ABVV weigert ook dat de sociale zekerheid, die nu al kampt met een ernstig tekort aan financiële middelen om haar opdracht te vervullen en om tegemoet te komen aan de groeiende noden van de bevolking, opnieuw een vermageringskuur zou moeten ondergaan.

Het is hoog tijd dat de regering zich inzet voor een sociaal rechtvaardig en evenwichtig herstel. De zogezegde return en de would-be begrotingsneutraliteit van de fiscale cadeaus aan de bedrijven, dat is alleen bedrieglijke schijn die vandaag niemand meer beetneemt.

Wij roepen de regering op om haar verantwoordelijkheid op te nemen, om een begrotingsoefening uit te voeren die voorziet in een rechtvaardige en billijke bijdrage van het kapitaal en de grote vermogens en die de fraudeurs aanpakt. Om het gat in de begroting te dichten bestaan er serieuze pistes, die sociaal rechtvaardig en evenwichtig zijn. Het ABVV beschikt over meerdere alternatieven die een fiscale rechtvaardigheid beogen en die het gat in de begroting kunnen dichtrijden.

Globalisatie van de belastingen, versterken van de strijd tegen de fraude en de belastingontduiking, afschaffen van de notionele intrestaftrek, dit zijn maar enkele voorbeelden van structurele maatregelen die kunnen leiden tot fiscale rechtvaardigheid, die kunnen voldoen aan de begrotingsdoelstellingen, in het voordeel van iedereen.

Een rechtvaardige fiscaliteit is een maatschappijkeuze, is kwestie van politieke wil. Een eerlijke bijdrage van iedereen aan onze maatschappij, dat is perfect mogelijk. Het ABVV gaat duidelijk voor de keuze van fiscale rechtvaardigheid en weigert dat de werknemers steeds maar weer zijdelings het slachtoffer worden van de verkeerde fiscale keuzes van deze regering.

Delen van artikels

Depuis des années, IEB se soucie du devenir du quartier Midi (voir notre dossier « Les immeubles-tours ») : un quartier populaire mais soumis à forte pression immobilière depuis l’arrivée de la gare TGV en 1996 et qui a dû accueillir 300 000 m² de bureaux sortis de terre en l’espace de 15 ans au prix de nombreuses expropriations. Les besoins actuels du quartier sont multiples, que ce soit en terme de logements accessibles, de cicatrisation d’un espace public malmené et d’une meilleure organisation de la mobilité aujourd’hui chaotique.

Lees meer...

Delen van artikels

Le plan d’aménagement directeur (PAD) « Casernes » encadre la réaffectation des anciennes casernes de gendarmerie situées sur le territoire d’Ixelles. Le projet qui conservera une bonne part du bâti existant est conçu en collaboration avec les universités. Des kots étudiants publics devraient y voir le jour, mais aucun logement public ni même social n’est prévu dans cette commune qui est pourtant loin derrière en proportion de logements sociaux au sein de la région.

Lees meer...