caravane-des-femmes-visuel-site-web-1264-768x349

                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens en FairFin slaan de handen ineen om kernwapens in het rijtje 'controversiële wapens' op te nemen en investeringen erin strafbaar te maken. Hoewel de Belgische overheid hier nog geen gevolg aan geeft, doen banken als KBC dat sinds kort wel.

Lees meer...

Delen van artikels

Par son «deal pour l'emploi», le gouvernement voulait clairement inciter davantage de demandeurs d'emploi à retrouver un emploi. Un projet qui aurait pu être séduisant en apparence mais qui, au final, impose de nouvelles économies radicales à l'ensemble des travailleurs et aux chercheurs d'emploi.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussel, 25 juli 2018 - Ook dieren en planten die genoombewerking (genome editing) ondergingen, moeten voldoen aan alle vereisten op het vlak van risicoanalyse, traceerbaarheid en etikettering die zijn opgenomen in de ggo-wetgeving van de EU. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag beslist.

Lees meer...

Delen van artikels

Par son «deal pour l'emploi», le gouvernement voulait clairement inciter davantage de demandeurs d'emploi à retrouver un emploi. Un projet qui aurait pu être séduisant en apparence mais qui, au final, impose de nouvelles économies radicales à l'ensemble des travailleurs et aux chercheurs d'emploi.

Lees meer...

Delen van artikels

De regering wilde met de arbeidsdeal meer mensen aan het werk helpen. Dat had een positief verhaal kunnen worden. Maar finaal draait het weer uit op een nieuwe ronde zware inleveringen voor wie zich elke dag keihard inzet, op het werk of in de zoektocht ernaar.

Lees meer...

Delen van artikels

Budget et deal pour l'emploi: ces ministres achètent leur repos estival, au détriment de centaines de milliers de demandeurs d'emploi

Lees meer...

Delen van artikels

In die arbeidsdeal zouden er in totaal 26 maatregelen zijn afgesproken die 12.500 mensen aan een job moeten helpen. Een druppel op een hete plaat als je weet dat ons land in mei ll. zomaar even 490.318 (!) werklozen telde.

Lees meer...

Delen van artikels

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord gesloten om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten te beteugelen.

Lees meer...

Delen van artikels

The European Trade Union Confederation is gravely concerned by reports that far-right forces in the US, led by discredited former Trump adviser Steve Bannon, are planning to disrupt the 2019 European elections and work to destroy European integration.

Lees meer...

Delen van artikels

Dans les prochaines décennies, les plus grandes entreprises mondiales de viande et de produits laitiers du monde pourraient supplanter ExxonMobil, Shell ou BP et devenir les plus grands pollueurs climatiques du monde. À l’heure où la planète doit réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre (GES), ces géants mondiaux des protéines animales tirent la consommation vers le haut en augmentant la production et les exportations.

Lees meer...