dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Femenisme

                                Meer Info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Projecties van experten en praktijktesten door Greenpeace in Brussel tonen aan dat kinderen in de nabijheid van verkeer en ook op de achterbank van de auto op weg naar school blootgesteld worden aan ongezond hoge concentraties stikstofdioxide.

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag verscheen in het Belgische Staatsblad nieuwe wetgeving die werknemers en hun kinderen beter beschermt tegen stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (reprotoxische stoffen). De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de strengere regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen nu ook van toepassing zijn op deze reprotoxische stoffen.

Lees meer...

Delen van artikels

L'Ecologiste. Trimestriel, en Angleterre depuis 1970, en France depuis 2000 écrit: "les ouragans, Macron et le libre-échange : le président avait nommé en juillet une commission pour étudier l'impact sur la santé et l'environnement du CETA, accord de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne.

Lees meer...

Delen van artikels

Bij het begin van dit schooljaar bleek eens te meer dat schoolkosten gezinnen met een laag inkomen in de problemen brengen, zeker in september, maar niet alleen dan. Het zorgt voor een diepe onderwijskloof tussen rijke en kansarme jongeren. Het is dan ook niet toevallig dat vorige week enthousiaste jongeren uit Antwerpen (Recht-Op Jongeren)

Lees meer...

Delen van artikels

Het vakbondscomité van ACOD VRT heeft volgende vaststellingen gedaan:

Op dit moment is er op de VRT een tekort aan arbeidskracht: in juni was er een arbeidsvolume van 2054 FTE's en de "target" voor december is 2131 FTE's, een tekort van 77 collega's.

Lees meer...

Delen van artikels

Op de website Change.org circuleert sinds enkele weken een petitie om evenveel moederschapsrust te vragen voor elke moeder (en elke pasgeborene). Initiatiefnemer is de Luxemburgse Valérie Loreaux. Vandaag doet ze haar verhaal in de kranten. zij-kant treedt haar bij, en pleit ook al geruime tijd voor een hervorming van het hele verlofsysteem.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 6 September 2017 (ITUC OnLine): The ITUC has condemned a politically motivated defamation campaign against the Georgian Trade Union Confederation and its President Irakli Petriashvili, launched by some prominent political figures including members of Parliament aligned with the Georgian government.

Lees meer...

Delen van artikels

Ce mercredi 6 septembre, la Belgique a officialisé la saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne pour vérifier la légalité du CETA, et plus particulièrement de la clause d'arbitrage investisseur/Etat. C'était l'un des engagements majeurs obtenus dans le cadre de l'accord intra-belge pour signer le CETA en octobre 2016.

Lees meer...

Delen van artikels

The European Trade Union Confederation (ETUC) welcomes the judgment today of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR) in favour of a worker's right to privacy and restricting employers' right to monitor workers electronic communications.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 14 juni 2017 vroeg u de SERV om advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Canada.

Lees meer...