caravane-des-femmes-visuel-site-web-1264-768x349

                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Al geruime tijd neemt Newrest Servair Belgium een loopje met de wetgeving. Door de toepassing van een verkeerdelijk paritair comité, worden werknemers volgens te lage barema's betaald. Ondanks vaststellingen door de sociale inspectie volhard de werkgever.3 à 6 euro per uur minder betalen aan elk van zijn werknemers, komt neer op een maandelijks bruto loontekort tussen 500 en 1000€ voor elke werknemer. Bij deze aanzienlijke bedragen moeten verder nog de dertiende maand, het enkele en dubbele vakantiegeld opgeteld worden, hetzij een derde meer. Dit alles komt neer op een gemiddelde maandelijkse loondiefstal van 700 à 1 400€ ; met niet de minste verontschuldigingen!”

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag (27-06-18) lanceert een coalitie van wetenschappers en vredesorganisaties het Europees initiatief 'Researchers for Peace'. Meer dan 700 wetenschappers en academici uit 19 EU landen vragen de Europese Unie om de financiering van militair onderzoek onmiddellijk stop te zetten. De onderzoekers nodigen hun collega's uit om zich uit te spreken en een online te onderschrijven.

Lees meer...

Delen van artikels

In a report published in early June, the global union federation of the workers from the building and wood sectors revealed serious violations of workers' rights at the stadium construction sites for the 2018 World Cup in Russia.

Lees meer...

Delen van artikels

Gent 26 juni 2018 - Vandaag maakte Bond Beter Leefmilieu (BBL) bekend dat er al 25 elektrische taxi's rijden in Vlaanderen. BBL en de stad Gent stelden ook de vier nieuwe e-taxi's voor die vanaf vandaag in de Arteveldestad rondrijden. De groei van elektrische taxi's is duidelijk ingezet, maar verloopt te traag om de doelstelling te halen.

Lees meer...

Delen van artikels

De hele ACOD – alle sectoren en gewesten – steunen de acties van het stakend personeel in de Belgische gevangenissen. Sinds jaren zijn er aanslepende problemen met personeelstekorten die maar niet opgelost raken. Nu komt daar nog eens een aanval op hun statuut én hun stakingsrecht bovenop.

Lees meer...

Delen van artikels

Tijdens deze gespreksavond op 7 juni j.l., ging het in de eerste plaats over de impact van het beleid op de factoren die een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid. Deskundigen bespraken de impact van het leefmilieu, het werk en de ongelijkheid. Daarnaast werd de gevolgen voor de patiënten van het geneesmiddelenbeleid en van het beleid inzake de eerstelijnsgezondheidszorg toegelicht. Tenslotte werd dit beleid gesitueerd in het kader van de afbraak van de solidariteit, als fundamenteel kenmerk van het neoliberalisme. Marie Jeanne Vanmol schreef een uitvoerig verslag van deze boeiende avond.

Lees meer...

Delen van artikels

Op dinsdag 19 juni 2018 was Beatrice Fihn, directrice van ICAN, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons of de Internationale ampagne voor de afschaffing van kernwapens, te gast in de kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen, om de parlementsleden te vragen een voorliggende resolutie te stemmen. Die resolutie roept de Belgische regering op om het Kernwapenverbodsverdrag (Treaty to Prohibit Nuclear Weapons of TPNW) te tekenen en ratificeren.

Lees meer...

Delen van artikels

Het aantal jobs neemt de jongste jaren toe in België, hoewel de jobgroei bij de laagste blijft in Europa. Ook de werkloosheidscijfers breken laagterecords. Men zou verwachten dat ook de armoedecijfers dan een duik nemen, maar niets is minder waar.

Lees meer...

Delen van artikels

Het Netwerk tegen Armoede plaatst vraagtekens bij het nieuwe decreet 'Iedereen verdient vakantie', dat een kader biedt om vakantie en vrijetijdsaanbod toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen, waaronder mensen in armoede. Het decreet verbreedt de doelgroep naar andere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking.

Lees meer...

Delen van artikels

Persbericht Platform Recht voor Iedereen. Brussel, 22 juni 2018. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2018 dat de forfaitaire bijdrage in de juridische tweedelijnsbijstand ongrondwettelijk verklaart is een belangrijke overwinning voor de dertigtal verenigingen die in beroep gingen tegen deze hervorming. Toch blijft ook na dit arrest het recht op toegang tot de rechter voor veel mensen uiterst precair. 

Lees meer...