Zin TV

                                Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Multinational companies are already exploiting investor protection clauses in free trade agreements to 'chill' social and environmental regulations that threaten their bottom lines, writes Matt Langdon. The EU must heed the warning bells.

Lees meer...

Delen van artikels

As of this January 1, the Netherlands holds the Presidency of the European Union. This is a good occasion to put the spotlight on a well-kept Dutch secret: The Netherlands is one of the largest tax havens in Europe, indeed the world.

Lees meer...

Delen van artikels

Terwijl na de Klimaatconferentie de wereldleiders zich sterk maken om de opwarming van de planeet te stoppen, doet de Belgische regering er alles aan om een slechte leerling te blijven.

Lees meer...

Delen van artikels

Alors qu’à la COP 21, les dirigeants du monde entier se sont positionnés pour mettre un frein au réchauffement climatique, le gouvernement belge fait tout pour rester mauvais élève. Celui-ci fait fausse route sur sa politique de mobilité et particulièrement dans le dossier SNCB.

Lees meer...

Delen van artikels

Het strategisch plan van minister Vandeput over de toekomst van het Belgisch leger is budgettair onverantwoord in tijden van economische, sociale- en klimatologische crises. Dat besluit de Belgische vredesbeweging naar aanleiding van het vandaaggepubliceerde plan van minister Vandeput.

Lees meer...

Delen van artikels

Today a Coalition of European and American trade unions formed by SEIU, EPSU and EFFAT, joined by the anti-poverty campaign group War on Want, applauded the European Commission as it formally opened a state aid investigation to scrutinise McDonald's tax arrangements in Europe. This Coalition, representing 15 million workers globally in different sectors of the economy, urges the Commission to pursue the case vigorously, and ensure that McDonald’s is held accountable.

Lees meer...

Delen van artikels

Na de aanslagen in Parijs is een reactie tegen terroristische daden uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen inbreuken op het recht op leven en de fysieke integriteit. Dit mag echter niet gebeuren ten nadele van de fundamentele rechten en vrijheden, die essentieel zijn voor de democratie.

Lees meer...

Delen van artikels

Het platform 'Recht voor Iedereen' kwam deze voormiddag samen met 80 vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, advocaten en geëngageerde burgers. Op de meeting, die in het teken stond van de toegang tot het recht, werd een petitie gelanceerd voor de herfinanciering van het systeem van juridische bijstand, beter gekend als de pro-Deo bijstand.

Lees meer...

Delen van artikels

In de aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs die op maandag 30 november startte, werd overal ter wereld betoogd. Alleen mocht het niet in Parijs en ook niet in België, wegens dreigingsniveau 3. Het verbod werd genegeerd in Parijs, maar ook in een reeks Belgische steden.

Lees meer...

Delen van artikels

Zeven vredesactivisten die vervolgd werden omwille van een vreedzame actie op het militaire hoofdkwartier van de NAVO, krijgen voorwaardelijke opschorting van straf. De correctionele rechtbank van Mons bevindt hen schuldig, maar spreekt geen straffen uit. De actievoerders overwegen in beroep te gaan. De correctionele rechtbank is immers niet bevoegd. Bovendien willen de bomspotters dat het gerecht optreedt tegen het kernwapenbeleid van de NAVO in plaats van bezorgde burgers te vervolgen.

Lees meer...