108577b4-2ae7-4567-aac8-2174792b3cb6

   Info Français - Info Nederlands

dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

L’initiative citoyenne européenne auto-organisée contre les projets actuels d'accords commerciaux avec les États-Unis et le Canada dépasse le million de signatures en un temps record.

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag lanceren Bond Beter Leefmilieu (BBL), Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit een petitie tegen de verloning met bedrijfswagens en brandstof. De huidige fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens zorgt voor langere files en meer luchtvervuiling. Verschillende gerenommeerde professoren economie, fiscaliteit en politicologie scharen zich achter de idee.

Lees meer...

Delen van artikels

Een voorontwerp van wet tot uitvoering van het regeerakkoord werd op 25 november ter info aan het Beheercomité Uitkeringsverzekering van de loontrekkende werknemers overgemaakt. De minister van Sociale Zaken haalde de hoogdringendheid aan om het niet voor advies voor te leggen aan de sociale gesprekspartners.

Lees meer...

Delen van artikels

Reconnaitre un état de Palestine, cela semble symbolique, minimal, voire évident, et pourtant après la Suède, les parlements britannique et espagnol, la France et le Danemark dans les prochaines semaines, cette reconnaissance par le gouvernement belge ne semble pas acquise! 

Lees meer...

Delen van artikels

En prélude à la réunion des ministres européens du Commerce, la Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé à un réexamen en profondeur d’importantes négociations commerciales avec le Canada et les États-Unis.

Lees meer...

Delen van artikels

Een reuze Sinterklaas en ongeveer 500 “volgelingen” van Hart boven Hard, brachten op de feestdag van de Sint een bezoek aan 3 instellingen in Antwerpen die (met de hulp van de overheid), er in slagen een minimun aan belastingen te betalen, of daarbij behulpzaam zijn. 

Lees meer...

Delen van artikels

Op 26 september 2014 kondigden Canada en de Europese Unie (EU) aan een verregaande overeenkomst inzake economische integratie te hebben gesloten: het zgn. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). In deze overeenkomst is een investeringsgeschillenbeslechtingsmechanisme (ISDS) opgenomen, dat kan zorgen voor een sterke toename van het aantal investeringszaken tussen de EU, haar individuele lidstaten en Canada, met potentieel ernstige gevolgen voor de schatkist en de inspanningen van de overheid om burgers en milieu te beschermen.

Lees meer...

Delen van artikels

Wat is de kost van een kernramp in Doel? Het antwoord op deze nog nooit beantwoorde vraag wilde Greenpeace weten. In opdracht van de milieuorganisatie werd becijferd dat de factuur kan oplopen tot meer dan 1400 miljard euro, een som die België nooit kan betalen. Een zwaar nucleair ongeval in Doel betekent met andere woorden het virtueel failliet van ons land. Deze cijfers verschijnen net voor Marie-Christine Marghem, minister van Energie, moet beslissen over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2.

Lees meer...

Delen van artikels

De staking in Gent was een groot succes. Alle grote bedrijven in de kanaalzone en de haven lagen plat. Ook in de openbare diensten werd de staking goed opgevolgd met o.a. een zondagsregime voor het Universitair Ziekenhuis.

Lees meer...

Delen van artikels

De ontwerpwetteksten m.b.t. SWT (brugpensioen) en werkloosheid die op 20 november voorgelegd werden aan het beheerscomité van de RVA zijn geen uitgestoken hand tot sociaal overleg, maar een vuistslag in het gezicht van de oudere werknemers.

Lees meer...