caravane-des-femmes-visuel-site-web-1264-768x349

                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Brussels, 25 June 2018 (ITUC OnLine): The Tunisian government should fight tax evasion, illicit financial flows and labour exploitation instead of raising interest rates and following other IMF policies that crush consumers, workers and local businesses alike, according to the ITUC.

Lees meer...

Delen van artikels

ACV Voeding en Diensten voerde een onderzoek naar de zwaarte en gezondheidsrisico’s van het schoonmaakberoep, naar aanleiding van de Dag van de Schoonmaak. 74% van de respondenten geeft aan fysieke of psychische klachten te ondervinden ten gevolge van het werk. Schoonmakers blijken ook blootgesteld te worden aan bijzondere risico’s. Voor ACV Voeding en Diensten is het duidelijk: schoonmaken is een zwaar beroep.

Lees meer...

Delen van artikels

The European Trade Union Confederation (ETUC) welcomes the progress made by EU Employment Ministers today towards adopting the 'Work Life Balance' and the 'Transparent and Predictable Working Conditions' Directives.

Lees meer...

Delen van artikels


11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe was vorige week te gast in Terzake. Hij sprak er in naam van 11.11.11 en de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB.

Lees meer...

Delen van artikels

Tant la contribution employeur que la contribution employé à la sécurité sociale constituent un salaire différé gagné par l'employé en travaillant et lui permettant de bénéficier d'un revenu de remplacement en cas de maladie et perte d'emploi et d'une retraite à l'issue de son activité professionnelle.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 20 June 2018 (ITUC OnLine): The ITUC has expressed support for the findings and recommendations of the report on “The IMF and Social Protection” written by Philip Alston, the UN’s Special Rapporteur on extreme poverty and human rights.  Mr Alston will present his report to the UN Human Rights Council in Geneva this week.

Lees meer...

Delen van artikels

Lundi prochain, le 25 juin, le Conseil de l'Union européenne discutera pour la première fois de l'initiative citoyenne européenne Right2water, à la suite de 5 années de campagne et de mobilisation et après avoir recueilli près de 2 millions de signatures.

Lees meer...

Delen van artikels

De federale politie op de luchthaven van Zaventem kampt met een personeels- en middelentekort. De komende zomermaanden dreigt het tekort op te lopen naar 85 personeelsleden. Herhaaldelijk werd gevraagd dit tekort aan te vullen, maar om budgettaire redenen werd dit geweigerd.

Lees meer...

Delen van artikels

A new group has been set up to encourage Governments and EU institutions to fully implement the European Pillar of Social Rights. The group ‘Stand Up for the Social Pillar’ brings together social economy enterprises and organisations including cooperatives active in industry and services, trade unions, pro-European organisations and social NGOs, and has as its mission to ensure that the European Pillar of Social Rights delivers results that improve people’s lives and builds support for a more social, inclusive and fairer European Union, characterised by less socio-economic inequalities;

Lees meer...

Delen van artikels

BRUSSEL – De Vlaamse Regering legt momenteel de laatste hand aan het energie- en klimaatplan, dat ook de ambitieniveaus voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 2030 moet vastleggen. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBL) moet Vlaanderen haar plan in lijn brengen met de Europese ambities, die recent zijn opgekrikt. Zoniet dreigt een zware rekening.

Lees meer...