images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

In Nederland stelde de “Commissie Regulering van Werk” (ook wel de commissie Borstlap genoemd) eind januari haar rapport voor over de hervorming van de arbeidsmarkt (https://www.reguleringvanwerk.nl/actueel/nieuws/2020/01/23/index). De commissie werd in het leven geroepen door de regering, nadat zowel internationale als nationale instellingen aan de alarmbel trokken. Ongeveer één op 5 werknemers in Nederland werkt met een tijdelijk contract. Uitzendarbeid is fors gestegen. Ook het aantal zelfstandigen neemt opvallend snel toe, en dat is voornamelijk te wijten aan het snel groeiende aantal zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel). Het mag dan misschien de droom zijn van veel werkgevers, het brengt ook heel wat nefaste effecten met zich mee, zoals onder meer wordt aangestipt door de OESO. De ongelijkheid groeit, de productiviteit daalt en de sociale bescherming wordt ondergraven. Tijd voor een ommekeer, aldus Borstlap. Met het rapport hoopt hij een debat op gang te brengen in de aanloop van de volgende verkiezingen.
Doorgeslagen flexibiliteit

Eerste vaststelling. Nederland is de kampioen van de activiteitsgraad, met grote onderscheiding. De activiteitsgraad is een percentage dat aangeeft welk deel van de bevolking tussen 15 en 64 jaar werkt of actief naar werk zoekt. In Nederland is dat maar liefst 80.3%, tegenover 68.6% in België en 74.4% gemiddeld in de EU15. Die cijfers werden opnieuw in de verf gezet door de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Willen we de sociale zekerheid betaalbaar houden, dan moet de activiteitsgraad in België drastisch naar omhoog, zo stelt de Raad.

Lees volledig artikel - klik hier -