19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Op straat tegen haat en voor een sociaal beleid!
Zondag 23 juni - 15u Vrijdagmarkt Gent

Het Vlaams Belang behaalde recent haar grootste verkiezingsoverwinning sinds 2004. Sindsdien zijn er verschillende gevallen van haat, intimidatie en geweld ten aanzien van minderheidsgroepen of andersdenkenden. Dat mogen we niet tolereren.

Het Vlaams Belang heeft kiezers gewonnen met een bedrieglijk sociale en tegelijk anti-migratieboodschap. Hun boodschap dat een betere welvaart er alleen zal komen wanneer de sociale voorzieningen voor vreemdelingen en asielzoekers worden stopgezet is vals. Ze creëren een zondebok voor de sociale problemen en zetten de echte verantwoordelijken uit de wind.

VB = Vals Belang voor maatschappelijk kwetsbare groepen en hun gezinnen
Veel mensen zijn verontwaardigd of zelfs geshockeerd dat een partij die haat voedt en verdeeldheid zaait dit resultaat kon neerzetten. Staatssecretaris Theo Francken en de N-VA hebben het racistische beeld over vluchtelingen en migranten genormaliseerd in de samenleving. De samenlevingsfrustraties werden “be-twitterd” maar niet aangepakt.

Veel kiezers zochten voor hun problemen een oplossing en hoopten die te vinden bij het VB. Maar het VB is tegen een hoger minimumloon, stemde voor de flexi-jobs, stemde voor een blokkering van de lonen. Ze stemden voor een belastingverdrag met Panama en voor de jacht op langdurig zieken. Ze wil slechts een volwaardig pensioen na 40 jaar voltijds werken, zonder werkloosheid, ziekte, deeltijds werk of ouderschapsverlof, dus slechts voor een heel kleine minderheid. En het klimaatprobleem ? Dat wordt gewoon genegeerd.

Een sociale en solidaire samenleving is nodig
Uit peilingen blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander is van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Ze willen werkbaar werk aan leefbare lonen. Er is een breed draagvlak voor een minimumpensioen van 1500 euro en een minimumloon van €14 per uur. Samen willen we een toegankelijke gezondheidszorg voor allen. Er is een grote eensgezindheid dat een effectief klimaatbeleid sociaal moet zijn en dat de grote vermogens veel meer moeten bijdragen. We willen een samenleving waar iedereen, ook de zwaksten een volwaardige toegang en plaats kunnen krijgen. Wij willen een beleid waar iedereen zich gelukkig en aanvaard voelt.

Wij komen op straat tegen haat en voor een sociaal beleid
We tolereren geen intimidatie en geweld.
We verzetten ons tegen racisme, seksisme, LGBTQI+fobie en alle andere vormen van discriminatie.
We zullen strijden tegen een verdeel en heers politiek.
Wij zullen geen beleid pikken dat gebaseerd is op deze praktijken.
Wij willen een solidaire samenleving, met gelijkwaardigheid voor iedereen.
Dit alles zullen we niet bekomen zonder ervoor te strijden.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant