WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

In navolging van de geslaagde ACOD-reactiedag op 10 oktober 2017 organiseert de ACOD op 1 december 2017 een nieuwe actiedag. We blijven zo aandacht vragen voor het belang van duurzame investeringen in openbare diensten en voor de problematische pensioenhervorming in de openbare sector.

 

De ACOD wijst erop dat de 'hoeraberichten' over een pensioenakkoord rond de zware beroepen in de openbare sector overroepen zijn. ACOD-voorzitter Chris Reniers waarschuwt voor de keuzes die de regering Michel maakt. "De regering Michel beloofde met haar pensioenhervorming van de pensioenen te actualiseren, zonder dat het om een besparing zou gaan. In de praktijk merken we echter dat ze vooral bezig is om de pensioenen in de openbare sector in stukjes en brokjes af te bouwen. Ook de keuzes die minister van Pensioenen Bacquelaine maakt voor wat betreft de zware beroepen zijn bijzonder nadeling."

 

Concreet ziet Reniers enkele belangrijke problemen in de discussie over de 'zware beroepen'. "Er zijn vier criteria overeengekomen om te bepalen of je job in aanmerking kan komen voor een zwaar beroep," geeft Reniers aan. "Zal één criterium volstaan of zullen er meer nodig zijn in aanmerking te komen? Dat is allerminst duidelijk. Ook vrezen we dat de regering de lengte van de lijst van de zware beroepen zal laten afhangen van het budget dat ze ervoor voorziet. Gezien de besparingsdrift van deze regering, mogen we ons verwachten aan een zeer kort lijstje. En wie zal bepalen welke jobs op dat lijstje van zware beroepen komen? Een objectief en onafhankelijk orgaan of politici die beroepen mogen toevoegen volgens hun willekeur? En tot slot ziet het er naar uit dat zelfs een erkenning van je job als zwaar beroep niet kan garanderen dat je een volwaardig pensioenbedrag ontvangt indien je vroeger kan stoppen. Betekent dat dan dat je alsnog tot je 65 of 67 jaar moet blijven werken?"

 

"De regering Michel snijdt in het pensioen van de openbare sector, van de private sector en van de gewone werkende man of vrouw. Zo zal uiteindelijk niemand nog een waardig pensioen krijgen," zo besluit Reniers.

 

Op de actiedag op 1 december zullen ACOD-militanten op tal van openbare plaatsen over heel Vlaanderen voorbijgangers informeren over het belang van (duurzame investeringen in) openbare diensten. Een overzicht van plaatsen waar je ze kan ontmoeten vind je op in de nieuwssectie van ACOD Online.

 

#SteunOpenbareDiensten