white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Doe de denktest voor 14 oktober - Toon Danhieux, PVDA - Gent

 

Toon Danhieux is lid van deze partij en 50 ste kandidaat op de lijst voor de gemeenteraad te Gent

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen? Vanuit mij syndicaal engagement.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Woningproblematiek
-Veel meer geld voor sociale woningbouw
-Sociale verplichtingen opleggen aan projectontwikkelaars
- Werking van SVK minstens verdubbelen: (kleine) huiseigenaars verhuren onders stadsgarantie woningen aan sociale huurders

 

Leefmilieu
- Gratis openbaar vervoer
- Verhogen openbaar vervoersaanbod in de rand van de stad en van en naar de stad, ook vanuit woonkernen in de periferie van de fusie
- Verhogen budget voor aankoop natuurgebied

 

lokale economie
- uitbouw stedelijk od's

 

tewerkstelling

 

onderwijs

 

privatisering van gemeentelijke diensten
- oprichting stedelijk energiebedrijf onder burgerbestuur
- terug in stedelijke handen nemen van de in voorbije decennia uitgesourcte diensten: schoonmaak stadsdiensten, parkeerwachters, parkeergarages, energie (zie verder)

 

opvang van asielzoekers en migranten
- meer investeren in bestaande opvang en begeleiding

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)
- uitwisselingen met de landen waaruit nieuwe (en niet meer zo nieuw) Gentenaars vandaan komen
- G4S uitsluiten voor stadscontracten
- Verzustering North Sea Port met Mariel in Cuba
- Activering van Mayors for Peace voor een kernwapenvrij België
- Weren van wapenindustrie uit haven en Gentse industriezones en uit elke belegging. Geen zaken met banken die niet hetzelfde doen

 

gemeentelijke democratie
- (inter)comunale bedrijven openstellen voor burgerparticipatie en bestuur
- Wijkbewoners actief betrekken bij heraanleg van openbare ruimte (na het centrum is het hoog tijd voor de rand!)
- Live verslag van onderhandelingen met privépartners , i.h.b bouwprojectontwikkelaars

 

andere thema's die voor u van belang zijn.

 

fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)
Eventueel commentaar: Ons principe is Straat-Raad-Straat. Stemmingen worden met de partijleden, de betrokkenen, de straat dus eerst besproken. Initiatieven en voorstellen in de raad vertrekken vanuit de straat. Er is dus geen sprake van fractiediscipline. De straat 'disciplineert' de vertegenwoordigers