white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Yves Miroir is 41ste op de lijst Groen voor de gemeenteraad te Oostende en lid van deze partij.

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?
Dat is een lang verhaal. Van jongsaf, al 46 jaar lid van de Socialistische Partij. Nu komt er een Stadslijst op meteen enorme groep niet-socialisten. De laatste 6 jaar werden de verwezenlijkingen op milieuvlak veranderd. Dit werd mij te veel.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

woningproblematiek

 

massaal project van sociale woningen.
leefmilieu
afwerken en verder zetten van de projecten van 18 tot 6 jaar geleden.

 

locale economie

Verder planten van bossen en opstarten kwekerijen van algen en wieren (voedsel en strijd tegen CO2).

 

Tewerkstelling

 

Milieuvriendelijke tewerkstelling.

 

Onderwijs

echt gratis onderwijs voor iedereen.

 

privatisering van gemeentelijke diensten.

 

Stoppen en omdraaien. Bij privé, vb. Reinigingsdienst komt het sociaal passief toch ten laste van de gemeenschap en de klachten bij de overheid.

 

opvang van asielzoekers en migranten :

 

in menswaardige omstandigheden. De dossiers moeten objectief en snel behandeld worden.

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

Positief.

 

gemeentelijke democratie :

 

zo mogelijk uitbreiden naar lagere echelons.

 

andere thema's die voor u van belang zijn.

 

De Natuur, biodiversiteit, bestrijden van de armoede...

 

fractiediscipline :

 

moet er zijn en moet dan ook goed georganiseerd zijn, zonde
er overdrijvingen
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)
Eventueel commentaar: : tenzij tegen mijn geweten.....