white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Voor de bijna 150.000 huishoudhulpen die in het systeem van de dienstencheques werken, is het louter bestaan van dit systeem een enorme stap voorwaarts. Voor het ontstaan van dit systeem werd dit werk voornamelijk “in het zwart” uitgevoerd. Dat maakte dat
de huishoudhulp geen sociale rechten opbouwde, niet kon rekenen op het afdwingen van sociale wetgeving, arbeidswetgeving
of minimumlonen en dat hij of zij totaal afhankelijk was van de klant wat betreft
het behoud van zijn of haar job en dus de werkzekerheid.

Volledige tekst - KLIK Hier