de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Uit een rondvraag bij de werknemersafgevaardigden in meer dan 400 woonzorgcentra blijken een grote bezorgdheid over het tekort aan beschermingsmateriaal en een sterke nood aan vorming. Bewoners die positief getest zijn op het coronavirus of vermoedelijk ziek zijn, moeten in het woonzorgcentrum blijven. Dit vergt een grote aanpassing aan infrastructuur en van het personeel.

Er is gepolst naar het gebruik van het beschermingsmateriaal, het sociaal overleg, de opleidingsnoden in relatie tot COVID-19 en de uitwisseling van goede praktijken.

Wat zijn onze bevindingen?
1. Het tekort aan beschermingsmiddelen blijft groot. In 53% van de voorzieningen wordt te zuinig omgegaan met de verdeling van het beschikbare materiaal. Er is dringend nood aan een nieuwe levering en het vooruitzicht hierop.
Hoewel iedereen beseft dat het niet vanzelfsprekend is om mondmaskers en ander beschermingsmateriaal te vinden, roepen we de federale en Vlaamse overheid op om de zorgsectoren dringend ruimer te voorzien met beschermingsmateriaal. Het gaat over de ouderenzorg, de gezinszorg maar ook de psychiatrie, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de revalidatieziekenhuizen.
2. Uit de bevraging blijkt dat er in 8 op de 10 woonzorgcentra een behoefte is aan vorming van het zorgpersoneel over de vraag hoe je moet omgaan met bewoners die vermoedelijk met het coronavirus zijn besmet. Bij het niet zorg-personeel was het antwoord bevestigend 92% van de situaties.

ACV Puls zal morgen een kort vormingsplan verspreiden bij de werknemersafgevaardigden in verschillende zorgsectoren met een bundeling van een aantal e-learning modules. Op basis hiervan kunnen ze in overleg gaan met hun directie zodat zoveel mogelijk werknemers op korte termijn deze korte vorming kunnen volgen.

We merken in de sector dat het nu moeilijk is om samen te werken om tot één vormingsinitiatief te komen. Maar we hopen dat er in de komende week wel kan worden gewerkt aan een eenvormig initiatief met de werkgevers en de sectorale vormingsorganisaties.

De bevraging bij de woonzorgcentra zal eind deze week opnieuw en uitgebreider worden gedaan. Ook in een aantal andere sectoren, waaronder de gehandicaptenzorg, willen we de vinger aan de pols houden via een bevraging.
We verwachten de resultaten van de volgende bevraging begin volgende week.

Olivier Remy, ACV Puls, sectorverantwoordelijke ouderenzorg