de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Ook al heerst er nog steeds een lockdown en is er geen zicht op een hervatting van de economie, het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België schetsen al enkele ruwe herstelscenario’s. Het ACV-scenario om uit deze crisis te geraken sluit aan bij dat van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO): "Het moet onze ambitie zijn om alles sterker en beter herop te bouwen, zodat onze nieuwe systemen solider, billijker en duurzamer zijn dan de systemen die deze crisis mogelijk maakten". In België zal deze ambitie moeten worden waargemaakt door alle sociale partners erbij te betrekken.

Het basisscenario spreekt van een aanzienlijke inkrimping van de economische activiteit in 2020, gevolgd door een herstel in 2021, voor zover de acute fase van de crisis geen substantiële schade berokkent aan het productiepotentieel van de economie.

Dit scenario mikt op het feit dat de maatregelen ter bescherming van het besteedbaar gezinsinkomen de funderingen vormen van een snel herstel van het verbruik vanaf het derde kwartaal van dit jaar. Het gaat om maatregelen als tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrechten, uitstel op de afbetaling van hypothecaire leningen van door de crisis getroffen gezinnen, door de Federale Overheid gegarandeerde bankleningen en regionale steun voor getroffen ondernemingen.

Dit scenario gaat er ook van uit dat bedrijven geen solvabiliteitsproblemen zullen krijgen, die talrijke faillissementen met steeds meer langdurige werkloosheid zouden teweegbrengen.

Tot slot houdt dit grotendeels optimistische scenario geen rekening met de moeilijkheden die sommige ondernemingen kunnen ondervinden bij het heropstarten van hun activiteiten, aangezien de schok zo zwaar zal zijn geweest dat een groot aantal werknemers voor lange tijd uit de boot zullen vallen.

Het ACV vreest voor de toekomst van honderden werknemers die in geval van een faillissement of reorganisatie van hun onderneming steun zullen moeten blijven krijgen.

Deze vrees komt ook tot uiting in het recente IAO-rapport over de gevolgen van de COVID-19-epidemie voor de arbeidswereld. In het rapport wordt opgemerkt dat de horeca, de productie, detailhandel en zakelijke en administratieve activiteiten de meest kwetsbare sectoren zijn.

Het scenario van de Nationale Bank en het Planbureau zegt ook niets over de (positieve of negatieve) economische veranderingen die als gevolg van deze crisis zouden kunnen optreden. Ook als de noodzakelijke, economische transitie versneld plaatsvindt, moet rekening worden houden met de verwachtingen van de werknemers en mag het proces niet zonder hun medeweten verlopen.

Ten slotte wordt in het scenario van de Nationale Bank geen melding gemaakt van de initiatieven van de Europese Unie om de gevolgen van deze crisis op te vangen, zoals het voorstel om 100 miljard euro uit te trekken voor de financiering van een werkloosheidsherverzekeringsstelsel. Toch is dit een uniek en veelbelovend solidariteitsmechanisme.

Het ACV-scenario om uit deze crisis te geraken sluit aan bij dat van de IAO: "Het moet onze ambitie zijn om alles sterker en beter herop te bouwen, zodat onze nieuwe systemen solider, billijker en duurzamer zijn dan de systemen die deze crisis mogelijk maakten". In België zal deze ambitie moeten worden waargemaakt door alle sociale partners erbij te betrekken.