TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en IEW verwelkomen de resolutie over het capaciteitsmechanisme die deze middag is ingediend in het federaal parlement.

“Alle partijen, ook de N-VA, erkennen nu dat een levensduurverlenging van de kerncentrales niet voor bevoorradingszekerheid kan zorgen. De oude reactoren zijn onbetrouwbaar geworden en Engie weigert garanties te geven over de beschikbaarheid. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, kiezen de partijen voor een capaciteitsmechanisme (CRM): de ondersteuning van nieuwe capaciteit maar ook vraagsturing, zonder dat de elektriciteitsfactuur stijgt. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar het mogelijk maken van een volledige kernuitstap”, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace.

“Het komende halfjaar zal het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad in het kader van de Europese Green Deal steun zoeken voor de verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen. Deze vereisen een Europees elektriciteitssysteem dat koolstofneutraal is rond 2040. We verwachten dat alle regeringen in ons land - zeker zij die het klimaat aanhalen in de discussie over de kernuitstap - die Europese ambitieverhoging steunen. Daarmee komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de marktpartijen die willen intekenen op de Belgische CRM: ze moeten projecten ontwikkelen die in ongeveer 15 jaar de CO2-uitstoot naar nul reduceren”, reageert Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

“De milieu-organisaties zullen er verder over waken dat bij de uitwerking van een CRM prioriteit wordt gegeven aan onder andere vraagsturing, efficiëntie en hernieuwbare energie. Het is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gewesten om daar werk van te maken. Dit kan ervoor zorgen dat nieuwe grote gascentrales alsnog maximaal worden vermeden. Met dit voorstel krijgt de consument ook de garantie dat de elektriciteitsprijs niet stijgt door de CRM. Dat is goed voor de energietransitie, want steeds meer burgers en bedrijven zullen kiezen voor elektrische mobiliteit of warmtepompen. We verwachten dan ook dat dit financieringsvoorstel van de CRM een coherente vergroening van de fiscaliteit dichterbij brengt”, reageert Arnaud Collignon van IEW.