images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Met de definitieve goedkeuring van het ECA-havenuitbreidingsproject op Linkeroever gaat de Vlaamse Regering op belangrijke punten lijnrecht in tegen wat eerder werd overeengekomen met de bewoners, de landbouwers en de actiegroepen. Het gevolg is een nieuwe rechtsgang naar de Raad van State. De minister reageert verbaasd maar volgens Doel 2020 is de Vlaamse Regering hiervoor 100% zelf verantwoordelijk. Niet de bewoners, de landbouwers of de actiecomités maar de Vlaamse Regering negeert op flagrante wijze de overeenkomst van 2018.

In 2016 vernietigde de Raad van State de plannen voor de havenuitbreiding en het Saeftinghedok, kort nadien ook de plannen voor de grootschalige natuurcompensaties. In het vervolg daarvan werd de procedure Complex Project opgestart en werden diepgaande gesprekken gevoerd tussen Doel 2020, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf. Dat leidde tot een reeks afspraken en in juni 2018 tot een overeenkomst tussen bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020. De overeenkomst werd vervolgens mee onderschreven door de bewoners, landbouwers en verschillende actiegroepen. Ze vormde een goede basis voor een echt akkoord. Maar intussen wordt zo goed als geen enkel punt uit de overeenkomst nagekomen. We lijsten de voornaamste bezwaren op:

  • In de definitieve havenuitbreidingsplannen wordt Prosperpolder-Zuid – eerder door de Raad van State als natuurcompensatie vernietigd –toch weer natuurcompensatiegebied.
  • De buffers ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek worden amper verhoogd.
  • Het voorkooprecht van de overheid bij privaatverkoop van onroerend goed werd recent toch weer uitgeoefend buiten het eigenlijk projectgebied.
  • Ten aanzien van hett bouwkundig erfgoed wordt geen actie ondernomen.
  • Met de kap van honderden bomen op de Drijdijk wordt het historisch landschap verder verminkt.
  • Aan het wind- en regendicht maken van panden in Doel werd voorbije twee jaar amper iets gedaan.
  • Er worden in Doel en het poldergebied zo goed als geen leegstaande panden vrijgegeven aan geïnteresseerden.

Bron: http://www.doel2020.org/page.php?ID=1620