white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Klimaatoptimisten en klimaatactivisten lijken op het eerste zicht op alle mogelijke domeinen met gekruiste degens tegenover elkaar te staan. De kranten staan bol van wederzijdse verwijten en hoog oplaaiende debatten. Een snerende Donald Trump zette klimaatactiviste Greta Thunberg onlangs in Davos weg als een eeuwige onheilsprofeet. Op haar beurt berispte Thunberg de president en de andere wereldleiders voor het gebrek aan daadkracht van de westerse landen. Klimaatoptimisten zoals de 'Bende van de vooruitgang' stellen dat de wereld 'niet naar de knoppen' is en zien de toekomst rooskleurig in dankzij onze technologische vooruitgang. Klimaatpessimisten daarentegen wijzen op de signalen van een fundamentele omwenteling van ons klimaat.

Toch hebben ze meer gemeen dan ze doen uitschijnen. Beide groepen stellen namelijk hun volledige vertrouwen in de wetenschap. In een recent stuk, 'Stop met doemdenken', schetste Maarten Boudry de filosofie van de Bende van de Vooruitgang. Daarbij legde hij sterk de nadruk op de wetenschap als een beproefde methode voor vooruitgang. Aanhangers van deze ideologie hebben een groot vertrouwen in technologische innovatie en wetenschappelijke kennis om de klimaatverandering op te lossen. De Bende van de Vooruitgang sluit hiermee aan bij het 18e-eeuwse vooruitgangsoptimisme. Terwijl de natuur voordien als onvoorspelbaar en gevaarlijk werd beschouwd, voelt de industriële mens zich sindsdien heer en meester over de natuur.

Lees volledig artikel - klik hier -