images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

MATTHIAS SOMERS


PROBLEMEN IN DE PERSONENBELASTING

Hoe kan de personenbelasting verlaagd worden? — dat was de opdracht die de Hoge Raad van Financiën kreeg, resulterend in het advies ‘Verlaging van de lastendruk op arbeid’, dat vorige week verscheen en waar we in een eerdere analyse al een eerste blik op wierpen. In deze analyse focussen we op enkele pistes die de Raad onderzocht: welke gevolgen hebben de verschillende scenario’s op de zgn. werkloosheidsval en de promotieval, naar wie vloeien de grootste voordelen, en wie blijft achter met lege handen?

Lees het volledig artikel met verklarende grafieken - klik hier -