images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

LEF is actief sinds begin 2004. Dit document vermeldt onze voornaamste actiepunten en actiemiddelen.
.

 1. Onze voornaamste actiepunten zijn:
 2. voor een democratisch en sociaal Europa
 3. strijd tegen het soberheidsbeleid
 4. strijd tegen de vrijhandelsakkoorden
 5. voor behoud en uitbreiding van vakbondsrechten
 6. verdediging van de openbare diensten
 7. verhoging van de lage inkomens tot een menswaardig niveau
 8. rechtvaardige fiscaliteit
 9. betaalbaar wonen
 10. strijd tegen opwarming van de aarde
 11. kernuitstap
 12. kernwapens uit Kleine Brogel
 13. strijd tegen aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen
 14. internationale solidariteit (Palestina, Latijns-Amerika, ...)
 15. voor een menswaardig asielbeleid
 16. strijd tegen discriminaties (gender, religie)
 17. strijd voor de toegang tot justitie

.

Deze lijst is niet limitatief en de prioriteiten kunnen wisselen in functie van de politieke actualiteit

De voornaamste gehanteerde actiemiddelen zijn:

 1. deelname aan vergaderingen en publieke acties van organisaties of koepels die in die thema's gespecialiseerd zijn (vakbonden, ATTAC, diverse platformen ....) of die meer algemeen maatschappelijke verandering nastreven, zoals Hart boven Hard. In deze samenwerkingsverbanden pleiten wij er voor onze politici voor hun verantwoordelijkheid te stellen

 2. bekendmaking van acties op onze website

 3. organisatie van debatten, bij voorkeur met politici (in samenwerking met grotere organisaties)

 4. bevraging kandidaten bij verkiezingen ("Doe de denktest")