images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

LEF is eind 2003 door een aantal Vlamingen opgericht. Reeds bij de oprichtng rees de vraag of wij een Vlaamse dan wel een Belgische organisatie zouden worden. Om praktische redenen is toen geöpteerd om onze werking en berichtgeving tot het Nederlands te beperken.Dat dit een pragmatische en geen principiële keuze betrof, blijkt uit de statuten die wij in 2006 aangenomen hebben. Alhoewel de tekst in het Nederlands opgesteld is, wordt nergens bepaald dat alleen Vlamingen lid kunnen worden of dat onze werking en communicatie uitsluitend in het Nederlands zouden mogen verlopen.

In het kader van het huidige communautaire opbod heeft LEF besloten om actief op zoek te gaan naar Franstalige leden. Daarnaast zullen wij op onze website ook teksten in het Frans publiceren.

Om pragmatische redenen zullen wij niet werken met vertalingen. Wij zullen uitgaan van een voldoende (minstens passieve) kennis van het Frans bij de Nederlandstalige lezers en leden en een voldoende (minstens passieve) kennis van het Nederlands bij de Franstaligen.

Op die manier kan ieder zijn eerste taal spreken / schrijven.

Wij hopen hiermee ons steentje bij te dragen tot het overbruggen van de huidige vervreemding van Noord en Zuid in ons landje.