images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

LEF is actief sinds begin 2004.Dit documentje geeft een overzicht van onze voornaamste actieterreinen en actiemiddelen.Onze voornaamste actieterreinen: zijn:

1. verdediging van vakbondsrechten
2. verdediging van de openbare diensten
3. verdediging van werk en inkomen
4. strijd voor het behoud van de federale sociale zekerheid
5. voor een democratisch gecontroleerde openbare bank
6. rechtvaardige fiscaliteit
7. betaalbaar wonen
8. strijd tegen opwarming van de aarde
9. kernuitstap
10. fijn stof
11. kernontwapening o.m. kernwapens uit Kleine Brogel
12. stoppen VS wapentransporten door België
13. internationale solidariteit (Palestina, Latijns-Amerika, Fillippijnen)
14. voor een sociaal europa
15. regularisatie van mensen zonder papieren volgens objectieve criteria
16. strijd tegen discriminaties (gender, religie)

Deze lijst is niet limitatief en de prioriteiten kunnen wisselen in functie van de politieke actualiteit.

De voornaamste gehanteerde actiemiddelen zijn:

1. deelname aan vergaderingen en publieke acties van organisaties of koepels die in die thema’s gespecialiseerd zijn (vakbonden, ATTAC, milieuorganisaties, vredesorganisaties, diverse platformen ….). In deze samenwerkingsverbanden pleiten wij er voor onze politici voor hun verantwoordelijkheid te stellen

2. Op onze website brengen wij in de eerste plaats informatie over maatschappijkritische acties die in de mainstream media weinig of geen aandacht krijgen

3. organisatie van debatten bij voorkeur met politici (in samenwerking met grotere organisaties)

4. bevraging kandidaten bij verkiezingen (“Doe de denktest”)

update 25 maart 2009