images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

 

LEF is actief sinds begin 2004. Dit document vermeldt onze voornaamste actiepunten en actiemiddelen.

 

Onze voornaamste actiepunten zijn:

 

  1. voor een democratisch en sociaal Europa

 

2. .reïntegratie van ten onrechte afgedankte vakbondsafgevaardigden

 

3. verdediging van de openbare diensten

 

4. verhoging van de lage inkomens tot een menswaardig niveau

 

5. rechtvaardige fiscaliteit

 

6. betaalbaar wonen

 

7. strijd tegen opwarming van de aarde

 

8. kernuitstap

 

9.  kernwapens uit Kleine Brogel

 

10. internationale solidariteit (Palestina, Latijns-Amerika, Fillippijnen)

 

11. regularisatie van mensen zonder papieren volgens objectieve criteria

 

12. strijd tegen discriminaties (gender, religie)

 

Deze lijst is niet limitatief en de prioriteiten kunnen wisselen in functie van de politieke actualiteit

 

De voornaamste gehanteerde actiemiddelen zijn:

 

1. deelname aan vergaderingen en publieke acties van organisaties of koepels die in die thema’s gespecialiseerd zijn (vakbonden, ATTAC, diverse platformen ….). In deze samenwerkingsverbanden pleiten wij er voor onze politici voor hun verantwoordelijkheid te stellen

 

      2. bekendmaking van acties op onze website

 

       3. organisatie van debatten, bij voorkeur met politici (in samenwerking met grotere organisaties)

 

       4. bevraging kandidaten bij verkiezingen (“Doe de denktest”)

 

update 9.8.12