WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Cette version du réglement d'ordre intérieur du Forum Gauche Ecologie fut approuvée par le Comité de Pilotage en sa réunion du 8 mars 2014 .

 

Lees meer...

Les Statuts du Forum Gauche Ecologie – Mouvement Radical Rouge et Vert, au-delà des Partis, furent approuvés lors de l’Assemblée Générale du 16 octobre 2010.

Lees meer...

De statuten, voor het eerst goedgekeurd op een algemene ledenvergadering op 21 oktober 2006, ondergingen enkele lichte aanpassingen op de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2010.Hierna volgt de nieuwe versie.

Lees meer...

LEF is eind 2003 door een aantal Vlamingen opgericht. Reeds bij de oprichtng rees de vraag of wij een Vlaamse dan wel een Belgische organisatie zouden worden. Om praktische redenen is toen geöpteerd om onze werking en berichtgeving tot het Nederlands te beperken.

Lees meer...

LEF fut créé fin 2003 par un groupe de Flamands. Dès la création se posa la question de savoir si nous voulions une organisation flamande ou belge. Pour des raisons pratiques il fut alors décidé de limiter notre fonctionnment et notre communication en néerlandais.

Lees meer...

Samenwerken met organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven is het parool voor LEF. Vandaar onze aanwezigheid en waar mogelijk, actieve deelname in een aantal Platformen. Sommige van deze samenwerkingsverbanden zijn niet gebaseerd op samenwerking van organisaties maar van individuen (vb. Red de Solidariteit en Post- SOS-Poste). Mede daardoor is onderstaande lijst waarschijnlijk onvolledig.

Lees meer...

LEF is actief sinds begin 2004.Dit documentje geeft een overzicht van onze voornaamste actieterreinen en actiemiddelen.

Lees meer...

1) inleiding

Lees meer...

LEF Afspraken Interne Werking

Lees meer...