20200221 Buttom 3 FR

20200221 Buttom 3 bewerkt                                 Meer info...

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Les Statuts du Forum Gauche Ecologie – Mouvement Radical Rouge et Vert, au-delà des Partis, furent approuvés lors de l’Assemblée Générale du 16 octobre 2010.

Lees meer...

Dit reglement omvat de interne werkingsafspraken van de Stuurgroep, de praktische uitvoering van de discretieplicht, spelregels voor de interne communicatie en nadere toelichting bij de statutaire bepaling dat het lidmaatschap ten persoonlijke titel is en de modaliteiten inzake de vergoeding van onkosten van de leden. Deze laatste toelichting werd onlangs toegevoegd op de vergadering van onze Stuurgroep op 8 februari 2014. Hieronder vind u de nieuwe versie.

Lees meer...

De statuten, voor het eerst goedgekeurd op een algemene ledenvergadering op 21 oktober 2006, ondergingen enkele lichte aanpassingen op de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2010.Hierna volgt de nieuwe versie.

Lees meer...

LEF is eind 2003 door een aantal Vlamingen opgericht. Reeds bij de oprichtng rees de vraag of wij een Vlaamse dan wel een Belgische organisatie zouden worden. Om praktische redenen is toen geöpteerd om onze werking en berichtgeving tot het Nederlands te beperken.

Lees meer...

LEF fut créé fin 2003 par un groupe de Flamands. Dès la création se posa la question de savoir si nous voulions une organisation flamande ou belge. Pour des raisons pratiques il fut alors décidé de limiter notre fonctionnment et notre communication en néerlandais.

Lees meer...

Samenwerken met organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven is het parool voor LEF. Vandaar onze aanwezigheid en waar mogelijk, actieve deelname in een aantal Platformen. Sommige van deze samenwerkingsverbanden zijn niet gebaseerd op samenwerking van organisaties maar van individuen (vb. Red de Solidariteit en Post- SOS-Poste). Mede daardoor is onderstaande lijst waarschijnlijk onvolledig.

Lees meer...

LEF is actief sinds begin 2004.Dit documentje geeft een overzicht van onze voornaamste actieterreinen en actiemiddelen.

Lees meer...

1) inleiding

Lees meer...

LEF Afspraken Interne Werking

Lees meer...