20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Pol Van Den Driessche is 1ste kandidaat op de lijst N-VA voor de gemeenteraad te Brugge. Hij is Senator en lid van N-VA.

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

 

Als sinds mijn 17de.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Ik verwijs u naar ons programma, daar vindt u antwoord op bijna al deze vragen:

https://brugge.n-va.be/verkiezingen/programma

 

woningproblematiek

 

leefmilieu

 

locale economie

 

tewerkstelling

 

onderwijs

 

privatisering van gemeentelijke diensten

 

opvang van asielzoekers en migranten

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

 

gemeentelijke democratie

 

andere thema's die voor u van belang zijn.

 

fractiediscipline


Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd, weliswaar nadat we binnen de partij het debat grondig hebben gevoerd over deze of gene kwestie.

 

Mogen wij u mailen/opbellen voor eventuele verduidelijkingen of nadere toelichting? (onnodige schrappen)


Liever niet