caravane-des-femmes-visuel-site-web-1264-768x349

                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Betergem telt ondertussen al meer dan 1000 inwoners. Zoveel mensen namen tot nu toe al deel aan één van onze workshops.

Lees meer...

Delen van artikels

MECHELEN 28 juni 2018 - Vandaag ontvangen zes gemeenten en steden een 'Zo Dichtblij Award' uit de handen van Bond Beter Leefmilieu. Ze krijgen deze award en 250 euro voor hun projecten die de leefkwaliteit, het klimaat en duurzaamheid verhogen. Hiermee vestigen de organisatoren, Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond, de aandacht op het belang van lokaal verankerde initiatieven in de strijd tegen de klimaatverandering.

Lees meer...

Delen van artikels

La « participation » citoyenne en région bruxelloise ne fonctionne pas assez bien. Il faut penser les projets urbanistiques avec les citoyens. Dès les premiers instants. C'est ce que demandent les groupes d'habitants, associations bruxelloises, dont IEB, dans la carte blanche publiée ce 25 juin dans le journal Le Soir.

Lees meer...

Delen van artikels

Persbericht ACV en CM. Brussel, 21 juni 2018. Heel veel mensen verlenen mantelzorg. Dat aantal zal ook alsmaar stijgen. Maar wie minder gaat werken om mantelzorg op te nemen, ziet zijn inkomen flink dalen. En dat in een context die emotioneel en fysiek al heel zwaar is en enorm veel eist van mensen. Daarom moeten de Vlaamse aanmoedigingspremies voor wie halftijds of voltijds onderbreekt verdubbeld worden zodat wie mantelzorg verleent zijn inkomen niet ziet dalen onder de Europese armoedegrens. Samana en het Vlaams ACV stellen ook vast dat te veel mensen uit de boot vallen voor de Vlaamse aanmoedigingspremies. Een beter afstemming tussen deze premies, het tijdkrediet en de thematische verloven is nodig. Dat kan door een volledige koppeling.Persbericht ACV en CM.

Lees meer...

Delen van artikels

De ACOD organiseert op 22 juni 1018 in de kantoren van de FOD Financiën in Brussel en Wallonië een sensibiliseringsactie voor de burgers die daar hun belastingaangifte laten invullen. Dit 'face to face'-contact zal in de toekomst moeizamer verlopen, of het nu gaat over belastingaangiftes, inlichtingen over betalingstermijnen of andere vragen. De FOD Financiën wil immers dat de belastingplichtigen zelf hun plan trekken.

Lees meer...

Delen van artikels

Pointant l'attention médiatique internationale sur Bayer, nous avons réussi à relayer notre message en masse sur Twitter, dans la presse et devant les actionnaires de la firme : les bénéfices de Bayer s'accompagnent d'un immense coût environnemental, celui de la disparition mondiale des abeilles.

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag heeft de Nationale Interzetel van LBC-NVK met grote meerderheid het voorstel van akkoord bij Carrefour goedgekeurd.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 6 June 2018 (ITUC OnLine): The ITUC has welcomed a decision of the Russian Supreme Court, overturning a 10 January ruling from the Saint Petersburg City Court which would have dissolved the Interregional Trade Union Workers' Association (ITUWA)

Lees meer...

Delen van artikels

Pour rappel, la Commission de concertation de la Ville de Bruxelles a rendu un avis favorable à la délivrance des certificats de la phase 1 du projet Neo qui prévoit 72 000 m² de surfaces commerciales

Lees meer...

Delen van artikels

Op 7 juni 2018 bezorgden 160 katholieke organisaties vanuit de hele wereld een verklaring aan de Amerikaanse regering, waarin zij de beslissing van president Trump om de nucleaire deal met Iran op te blazen, betreuren.

Lees meer...