benefiet2 liggend FB

logo-2017 0

                                     Meer info

Femenisme

                                Meer Info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

LEF (Links Ecologisch Forum - www.lef-online.be ) is lid van de Klimaatcoalitie en heeft de oproep van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid onderschreven. Wij staan dus ten volle achter de acties die georganiseerd worden in de aanloop naar de Klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009. Daarnaast ligt het, als radicaal groen-linkse beweging, op onze weg te graven naar de grond van de zaak. Zonder te beweren de waarheid in pacht te hebben, willen wij ingaan op fundamentele oorzaken van de klimaatcrisis en enkele eisen aan onze regering(en) naar voor schuiven.

Oorzaken van de klimaatcrisis

Lees meer...

Delen van artikels

Oorzaken van de klimaatcrisis

Lees meer...

Delen van artikels

In onderhavig stuk wordt, vertrekkend van een analyse van de huidige politieke praktijk in België, gewezen op het belang van een fundamenteel debat over de werking van onze instellingen en het wezen van democratie.

Lees meer...

Delen van artikels

Kort voor het zomerreces heeft het Vlaams Parlement het nieuwe gemeentedecreet gestemd. De tekst is te vinden op www.vlaamsparlement.be

Lees meer...

Delen van artikels

Privatisering: in art. 245-247 wordt de mogelijkheid voorzien voor de gemeenten om “gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechterlijke vorm” op te richten.Uit de memorie van toelichting blijkt dat als voordelen van dergelijke juridische vorm wordt gedacht aan:

Lees meer...

Delen van artikels

Deze nota formuleert enkele bedenkingen omtrent gemeentepolitiek n.a.v. de gemeenteraadverkiezingen 2006 en werd als leidraad gebruikt bij een eerste gedachtewisseling binnen LEF op de Stuurgroepvergadering van 8 januari ’05. Na een poging tot situering in een algemeen politiek kader, behandelt zij de grote lijnen van een mogelijk politiek programma als antwoord op de gestelde problemen, een voorstel van electorale strategie en tenslotte een voorstel van hoe LEF in de kieskampanje zou kunnen tussenkomen.

Lees meer...

Delen van artikels

Vertrekkend van een analyse van de internationale context en de nationale situatie formuleert de Stuurgroep van LEF een aantal principiële bedenkingen over werk en tewerkstelling.

Lees meer...

Delen van artikels

1.Inleiding.
Het globaliserende dominante wereldsysteem heeft meer dan ooit oorlog, honger, afdankingen, onderdrukking en de complete vernietiging van het eigen milieu als gevolg.

Lees meer...

Delen van artikels

WERKGROEP WONEN (Discussietekst)
De Belgische politiek is volledig gericht op het verwerven van eigendom via fiscale aftrek

Lees meer...

Delen van artikels

De openbare diensten vertegenwoordigen in België ongeveer 1/4 van de tewerkstelling. Het gaat over de volgende sectoren: autonome overheidsbedrijven (NMBS, De Post, Belgacom, Belgocontrol), administratie (lokale en regionale besturen, gewestelijke overheden, federale overheid), parastatalen (semi-overheidsbedrijven en instellingen, bijv. RVA), onderwijs en ziekenhuizen.

Lees meer...

MIchelABVV

MichelABVV2

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva