white sheet action 2020                              More...

Today, more than ever, it is urgent to act. The COVID-19 outbreak shows us the importance of coordinated action, not only in our own local health systems, but also nationally and internationally.

Lees meer...

Justice et Paix est une ONG et une organisation d’éducation permanente belge qui sensibilise et interpelle les citoyen·ne·s, les acteurs éducatifs et les responsables politiques sur les questions de conflits, de démocratie et d’environnement.

Lees meer...

De organisaties die de krachten bundelen onder #ikbensolidair om kwetsbare mensen binnen de coronacrisis te beschermen, lanceerden vandaag een extra oproep naar de regering toe.

Lees meer...

For many years, and especially with the emergence of the financial crisis, in most European countries, the public sector has been under pressure to reduce expenditure and increase efficiency.

Lees meer...

De conclusie van het rapport 'Duurzaamheid en armoede' van het steunpunt tot bestrijding van armoede laat geen ruimte voor twijfel. In tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn mensen in armoede wel degelijk bezig met het debat over de toekomst.

Lees meer...

Zoals jullie weten vindt deze zaterdag de (inter)nationale digitale manifestatie tegen racisme plaats. In de meeste Europese landen wordt op deze manier ook nu aandacht gevraagd voor racisme, discriminatie en extreem-rechts geweld.

Lees meer...

Dans toute l'Europe, des mouvements antiracistes avaient prévu des événements le 21 mars. Beaucoup d'entre eux ont depuis été annulés ou reportés en raison de problèmes de santé publique.

Lees meer...

In heel Europa hadden anti-racismebewegingen manifestaties gepland op 21 maart. Vele daarvan, ook die in Brussel, zijn ondertussen geannuleerd of uitgesteld omwille van de bezorgdheid voor de volksgezondheid.
Dans toute l'Europe, des mouvements antiracistes avaient prévu des manifestations le 21 mars. Beaucoup d'entre eux, Bruxelles aussi, ont depuis été annulés ou reportés en raison de problèmes de santé publique.

Lees meer...

Chèr.e.s Zombies pour la paix,
Il est temps de préparer notre première sortie, qui est prévue pour le samedi 25 avril à 15h à Bruxelles. Pour les informations, merci de cliquer sur "voir plus" ci-dessous. !!

Lees meer...