afficheNLPDF                                 Meer info ...

afficheFRPDF                                Plus d'info...

Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

In dit document lichten wij voorafgaandelijk het uitroep- en het vraagteken in de titel toe. In de volgende paragrafen hebben wij het achtereenvolgens over de onzekere toekomst van de pandemie, geven wij onze evaluatie van de aanpak van de ziekte, gaan wij kort in op de economische en sociale impact ervan en geven tenslotte onze mening over de nodige politieke aanpak.

Lees meer...

De laatste jaren is deze problematiek, die daarvoor bijna uitsluitend een bekommernis was van ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam en 11.11.11, doorgedrongen tot een breder publiek, door de discussie over TTIP. Later kwamen daar CETA en TISA bij, en onlangs dook JEFTA op.

Lees meer...

LEF (Links Ecologisch Forum - www.lef-online.be ) is lid van de Klimaatcoalitie en heeft de oproep van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid onderschreven. Wij staan dus ten volle achter de acties die georganiseerd worden in de aanloop naar de Klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009. Daarnaast ligt het, als radicaal groen-linkse beweging, op onze weg te graven naar de grond van de zaak. Zonder te beweren de waarheid in pacht te hebben, willen wij ingaan op fundamentele oorzaken van de klimaatcrisis en enkele eisen aan onze regering(en) naar voor schuiven.

Oorzaken van de klimaatcrisis

Lees meer...

Oorzaken van de klimaatcrisis

Lees meer...

In onderhavig stuk wordt, vertrekkend van een analyse van de huidige politieke praktijk in België, gewezen op het belang van een fundamenteel debat over de werking van onze instellingen en het wezen van democratie.

Lees meer...

Kort voor het zomerreces heeft het Vlaams Parlement het nieuwe gemeentedecreet gestemd. De tekst is te vinden op www.vlaamsparlement.be

Lees meer...

Privatisering: in art. 245-247 wordt de mogelijkheid voorzien voor de gemeenten om “gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechterlijke vorm” op te richten.Uit de memorie van toelichting blijkt dat als voordelen van dergelijke juridische vorm wordt gedacht aan:

Lees meer...

Deze nota formuleert enkele bedenkingen omtrent gemeentepolitiek n.a.v. de gemeenteraadverkiezingen 2006 en werd als leidraad gebruikt bij een eerste gedachtewisseling binnen LEF op de Stuurgroepvergadering van 8 januari ’05. Na een poging tot situering in een algemeen politiek kader, behandelt zij de grote lijnen van een mogelijk politiek programma als antwoord op de gestelde problemen, een voorstel van electorale strategie en tenslotte een voorstel van hoe LEF in de kieskampanje zou kunnen tussenkomen.

Lees meer...

Vertrekkend van een analyse van de internationale context en de nationale situatie formuleert de Stuurgroep van LEF een aantal principiële bedenkingen over werk en tewerkstelling.

Lees meer...

1.Inleiding.
Het globaliserende dominante wereldsysteem heeft meer dan ooit oorlog, honger, afdankingen, onderdrukking en de complete vernietiging van het eigen milieu als gevolg.

Lees meer...