afficheNLPDF                                 Meer info ...

afficheFRPDF                                Plus d'info...

Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

Samenwerkingsverbanden waarin LEF momenteel (februari 2021) actief is.
Samenwerking met progressieve sociale, culturele en ecologische organisaties zit in het DNA van LEF. Naast punctuele samenwerking voor bepaalde activiteiten of projecten werken wij mee aan een reeks duurzame samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden
• Klimaatcoalitie http://www.klimaatcoalitie.be/
• Financieel Actienetwerk www.hetgrotegeld.be/index.php/het_grote_geld/Fan
• Réseau pour la Justice Fiscale www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/RJF
• Faire Front www.fairefront.be/
• Platform Recht voor iedereen https://pjpt-prvi.be/NL?lang=nl
• Actieplatform Gezondheid en Solidariteit https://www.gezondheid-solidariteit.be/
• Stop de blokkade van Cuba https://stopdeblokkade.be
• Belfius is van ons www.Belfiusisvanons.be
• Belgische Coalitie tegen Kernwapens https://nonukes.be/nl/contact-2/wie-zijn-we/
• Platform geen gevechtsvliegtuigen https://geengevechtsvliegtuigen.be/platform/
• Climate inclusion project https://reset.vlaanderen/category/climate-inclusion-project/
• La santé en lutte – De zorg in actie https://lasanteenlutte.org/blog/
• Mercosur coalitie
• Europees Burgerinitiatief Right to Cure https://noprofitonpandemic.eu/

 

 

Le règlement d'ordre intérieur décrit le fonctionnement interne du Groupe de Pilotage, clarifie le devoir de discrétion prévu dans les statuts, les modalités de la communication interne, clarifie la mention « l’affiliation est à titre personnel » prévue dans les statuts et décrit les modalités de remboursement des frais encouru pas les membres.

Lees meer...

Dit reglement omvat de interne werkingsafspraken van de Stuurgroep, de praktische uitvoering van de discretieplicht, spelregels voor de interne communicatie en nadere toelichting bij de statutaire bepaling dat het lidmaatschap ten persoonlijke titel is en de modaliteiten inzake de vergoeding van onkosten van de leden. Deze laatste toelichting werd onlangs toegevoegd op de vergadering van onze Stuurgroep op 8 februari 2014. Hieronder vind u de nieuwe versie.

Lees meer...

LEF is actief sinds begin 2004. Dit document vermeldt onze voornaamste actiepunten en actiemiddelen.

Lees meer...

Le FGE est actif depuis le début 2004. Ce document énumère nos principaux terrains d'action et nos méthodes d'action.

Lees meer...

LEF is actief sinds begin 2004. Dit document vermeldt onze voornaamste actiepunten en actiemiddelen.

Lees meer...

Le FGE est actif depuis le début 2004. Ce document énumère nos principaux terrains d'action et nos méthodes d'action.

Lees meer...

LEF is actief sinds begin 2004. Dit document vermeldt onze voornaamste actiepunten en actiemiddelen.

Lees meer...

Nous avons opté pour le nom “Forum Gauche Ecologie”. Ce nom rassemble la gauche et l'environnement et reflète qu'il s'agit d'un lieu de rencontre de gens de différents mouvements/ partis.

Lees meer...

Le FGE est actif depuis le début 2004. Ce document énumère nos principaux terrains d'action et nos méthodes d'action.

Lees meer...