20180924 nva affiche a3-420x594

                                Meer info....

Affiche verkiezingsdebat 25 sept 2018 Klein

Affiche BOAT ACTION                              Meer info

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Na jaren van (soms moeilijke) hervormingen is bpost is een performant modern bedrijf geworden, met een nettowinst van 296,6 miljoen euro in 2015. Jaar na jaar strijken de aandeelhouders stevige dividenden op, met de Belgische staat als meerderheidsaandeelhouder aan kop. Daarbij wordt al snel vergeten dat de goede bedrijfsresultaten en uitstekende dienstverlening vooral te danken zijn aan de inzet van het personeel – ondanks de voortdurende druk om efficiënter te werken. Deze toewijding negeert deze rechtse regering. Ze wil blijkbaar haar kip met de gouden eieren slachten en zet de deur open voor ontslagen, mini-jobs en schijnzelfstandigen. ACOD Post geeft enkele voorbeelden.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 18 maart keurden de sociale gesprekspartners in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een unaniem advies goed over de omzetting van de nieuwe boekhoudkundige richtlijn in Belgisch recht. Deze richtlijn is bedoeld om de lasten voor de bedrijven wat lichter te maken via het opleggen van een vermindering van de boekhoudkundige eisen waaraan de bedrijven, en meer bepaald de KMO’s, moeten voldoen...

Lees meer...

Delen van artikels

Eind vorige week kondigde LRM aan dat ze Limburg Gas voor 100 procent zelf in handen hebben. (1) Dart Energy, de oorspronkelijke partner van LRM, haakte vorig jaar reeds af wegens een aandelenkoers in vrije val. Uiteindelijk gingen ze failliet en het Britse IGAS nam de projecten over, maar verklaarde onmiddellijk geen interesse te hebben in projecten zoals die in Limburg. Toch stelt LRM nu dat ze alle pistes open houden.

Lees meer...

Delen van artikels

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, zet de problemen rond studentenhuisvesting al een lange tijd bovenaan de agenda. In juni vorig jaar namen de Vlaamse Studentenraden hier nog een standpunt over in. Daarom reageert VVS graag op het persbericht van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) dat handelt over studentenhuisvesting. Het is namelijk tijd voor actie!

Lees meer...

Delen van artikels

Une nouvelle compétition est en cours, cette fois pour les métaux des fonds marins. A cela plusieurs raisons : besoins croissants des "économies émergentes", déplétion des ressources minérales, rendements décroissants des exploitations actuelles (dû à la baisse de la concentration en métal des gisements terrestres ou aux coûts liés aux circonstances d’exploitation), insécurité d’approvisionnement en matières premières indispensables à l’industrie… Cet état de fait incite à la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement. Et ce sont vers les océans que les regards se tournent. Les fonds marins seront-ils la nouvelle frontière de l’industrie minière?

Lees meer...

Delen van artikels

Les confédérations syndicales internationale et européenne en appellent à l’Union européenne à prendre des mesures plus résolues au plan de la protection des droits et de la sécurité des travailleurs dans l’industrie de l’habillement au Bangladesh. Le gouvernement du Bangladesh a manqué de mettre en œuvre plusieurs réformes-clés de son code du travail tandis que le fonds d’indemnisation pour les victimes de la catastrophe du Rana Plaza accuse un manque à gagner de 9 millions USD par rapport à l’objectif fixé.

Lees meer...

Delen van artikels

Vakbonden en werkgevers hebben wel degelijk het recht om af te spreken dat uitzendarbeid in bepaalde gevallen beperkt of verboden wordt. Dat stelt het Europees Hof van Justitie. Werkgeversfederatie Federgon geeft daar een omgekeerde en dus foute interpretatie aan.

Lees meer...

Delen van artikels

Dans ce numéro spécial de 'Bruxelles en mouvements', IEB revient sur quatre décennies de luttes, de réflexions et d’actions, mais aussi d’interrogations, de doutes, de marche-avant/marche-arrière sur comment construire un projet de ville et surtout par qui et pour qui il se construit.

Lees meer...

Delen van artikels

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace verwelkomen het initiatief van de Vlaamse Regering om een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van windenergie. Wind is, samen met zon, de energiebron die vanuit kosten- en duurzaamheidsoogpunt de beste manier is om onze hernieuwbare energiedoelstellingen te halen.  Daarvoor zullen er in Vlaanderen tegen 2020 ca. 700 windturbines moeten draaien. Vandaag telt Vlaanderen er 280. 

Lees meer...

Delen van artikels

Op 20 maart jl. plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat, de actieve stof in veel gebruikte herbiciden zoals Roundup van Monsanto, op de lijst van ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ stoffen voor mensen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) roept de federale overheid op om bestrijdingsmiddelen met glyfosaat zo snel mogelijk uit de handel te nemen. De verkoop aan particulieren moet onmiddellijk stoppen. Nederland is het gebruik van glyfosaat stapsgewijs aan het verbieden, te beginnen met toepassingen voor particulieren.

Lees meer...