ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Deze maandagochtend heeft de Algemene Centrale – ABVV actie gevoerd aan station Brussel Noord. We informeerden de pendelaars over de pensioenplannen van de regering Michel. In bijlage vind je onze flyer en enkele foto's van de actie.

We gebruiken een heel sterk beeld, misschien zelfs choquerend. Maar het spreekt voor zich : zullen onze gepensioneerden in de toekomst moeten vrezen dat ze achtergelaten worden aan de kant van de weg, zoals een hond waar niemand voor wil zorgen?

Waarom deze vergelijking ?

De aanhoudende aanvallen van de regering Michel op de pensioenen zijn onrechtvaardig en ongerechtvaardigd.

Ten eerste omdat onze pensioenen al bij de laagste van Europa zijn. Het gemiddeld pensioen in België bedraagt slechts 1.181 euro voor een man en 882 euro voor een vrouw. En dat terwijl de kost van een rusthuis minstens 1.500 euro bedraagt.

De pensioenen kregen het al zwaar te verduren: de indexsprong, de verhoging van de BTW en besparingen op de welvaarstenveloppe. De gelijkgestelde periodes werden ingeperkt : wie meer dan een jaar werkloos was of brugpensioen opneemt zal minder pensioen krijgen.

En het is nog niet genoeg. Michel wil verder sleutelen aan de berekening van de pensioenen. Met het puntensysteem worden onze pensioenen een echte loterij. De regering zal, wanneer het haar past, de waarde van een punt kunnen aanpassen.

Tegelijkertijd werd de pensioenleeftijd verhoogd tot 67 jaar. Terwijl de gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid op 64 jaar ligt. In enkele heel uitzonderlijke gevallen zullen mensen met een zwaar beroep toch vroeger kunnen stoppen. Maar ook daar zal je een prijs voor betalen : een verlies van € 54 tot € 254 pensioen per maand.

De conclusie : deze regering vindt dat iedereen zijn plan moet trekken of moet hopen op de financiële steun van zijn kinderen. Maar wat als dat niet lukt ? Gaan we gepensioneerden dan achterlaten aan boom in de hoop dat er toch iemand voor hen zorgt ? Wordt het pensioen een nachtmerrie in plaats van een welverdiende rust ?

Onze eis is duidelijk en legitiem : een minimumpensioen van 1500 euro en de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar. Onbetaalbaar ? De kostprijs van de vervanging van de F-16's laat toe om iedereen een pensioen te betalen van 1.500 euro gedurende 10 jaar. Kwestie van keuzes maken.