white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

De anatomische atlas van Eduard Pernkopf (universiteit Wenen) werd en wordt wereldwijd geprezen om zijn precisie, al was de man een gedreven Oostenrijks nazi. Pernkopf gebruikte, zoals zo goed als alle anatomen voor hem, lijken van terechtgestelden en daar was eens Oostenrijk onder het naziregime viel geen gebrek aan. Begin jaren 1990 drong men vanuit Israël aan op onderzoek. De Weense expertise leerde dat Pernkopf alleen lijken had gebruikt van niet-joden.

Vergeleken met artsen die in Duitsland en Oostenrijk gebruik maakten van de dictatoriale uitzonderingstoestand om mensen massaal te steriliseren, door te verwijzen naar de gaskamer of schandelijke medische experimenten op hen uit te voeren - vergeleken hiermee viel Pernkopf als anatoom weinig te verwijten. Toch vroeg men zich af of medici de Pernkopfatlas nog mogen gebruiken. Gie van den Berghe maakt duidelijk dat nu het kwaad geschied is, je er beter kunt uit leren. Zie voor het artikel: http://www.serendib.be/artikels/verschrikkelijkmeesterwerk

Het Tijdschrift voor Geneeskunde vond het een prachtig artikel. GvdB moest een samenvatting schrijven, de redactie zou die vertalen. De vertaling bleek een hertaling te zijn. De door Israël uitgeoefende druk was verdwenen, Pernkopf werd gedemoniseerd en GvdBs conclusie werd verzwegen. Vermoedelijk om lezers die de Nederlandse taal niet machtig zijn om de tuin te leiden. GvdB kon zich hier niet in vinden en daarop besloot het tijdschrift autoritair het artikel niet te publiceren.

Gie van den Berghe

www.serendib.be