Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Op woensdagmiddag en woensdagavond was het contrast opvallend tussen de VRT- en RTBF-journaals. Op de VRT konden Servais Verherstraten en Kris Peeters juichen dat 'Vlaanderen' er veel bevoegdheden en centen bij krijgt, waarna de nochtans minzame Jan Becaus 's middags er nog een schepje bovenop deed, door door te vragen naar wat 'Vlaanderen' nog van de Belgische staat moet afgepingeld krijgen. Ook bracht de VRT een overzicht van wat de 6de staatshervorming voor de Vlaming - altijd weer 'de Vlaming', de rest van de landgenoten telt niet meer mee - van wieg tot graf zal betekenen.
Op de RTBF stond men daarentegen stil bij het lot van een alleenstaande moeder en de vrees dat zij het in de toekomst met nog minder zal moeten doen, als het Waalse gewest zal moeten besparen nu het voor een pak meer bevoegdheden moet instaan.

Anders dan de VRT liet de RTBF op woensdag zowel kritici aan de eigen taalkant (Maingain) als aan de andere taalkant (De Wever) aan bod komen. Maar geen van beide zenders doorbrak de consensus die haast alle politieke partijen delen, dat er meer moet gesplitst worden. Nochtans is een groot deel van de bevolking en bv. ook van de culturele en academische wereld, daar vierkant tegen. Maar de volgens sommige bronnen 40 % unitaristen in dit land - wiens standpunten alleen verdedigd worden door partijen zoals PVDA/PTB en BUB - én de mensen die een status quo wensen in plaats van nog meer (con-)federalisme - iets wat vooral de politici die er zelf van profiteren én een deel van het bedrijfsleven bezig houdt - worden keer op keer doodgezwegen.

Niet alleen dacht men bij de VRT niet aan minder bedeelde landgenoten aan de overkant van het taalgordijn of aan de unitaristen aan eigen kant, in de tv-journaals van woensdag en donderdag ook geen woord over iets wat op 11 juli veel belangrijker had moeten zijn dan het zoveelste nostalgisch terugblikken op een bloederige veldslag in de middeleeuwe modder.

11 juli is immers ook Wereldbevolkingsdag. Maar hoe zou bv. een 'Vlaamse' deelregering zich kunnen bezinnen over wat ons te wachten staat op planeet Aarde wanneer we eind deze eeuw met 11 miljard zullen zijn, als het minister-president Kris Peeters er alleen maar om te doen lijkt, de wereld af te dweilen om alle mogelijke en onmogelijke investeerders naar hier te halen, inclusief oliebaronnen uit Texas ?

Anders dan 'Vlaamse' politici beweren: Zwaartepunt overheidsfinanciën blijft Belgisch

Kris Peeters zowel als andere 'Vlaamse' politici lieten de jongste dagen graag uitschijnen dat nu de deelstaten in totaal voor 20 miljard euro nieuwe bevoegdheden krijgen, het zwaartepunt verschoven is van de Belgische staat naar de deelstaten. De middelen van de deelstaten stijgen van 45 naar 65 miljard euro, wat een verhoging betekent van meer dan 40 procent. CD&V-voorzitter Wouter Beke in Terzake: "Men zegt met recht en reden dat het zwaartepunt wordt verlegd naar de deelstaten." (1)

De VRT ging mee in die redenering en rekende op woensdagmiddag voor dat hetVlaamse budget met straks 38 miljard euro, groter wordt dan het Belgische budget met dan nog maar 31 miljard euro. In een CD&V-mail van woensdagavond stond het zo te lezen: "Dankzij de nieuwe financieringswet zal Vlaanderen binnenkort beschikken over een budget van ruim 38 miljard euro, terwijl de federale begroting slechts 31 miljard euro zal bedragen." (2)

Maar in het woensdagmiddagjournaal moest VRT-journalist Bart Verhulst wel toegeven dat bij het Belgische budget - de VRT-journalisten spreken bij wijze van grote verdwijntruuk altijd over het federale als het België betreft - dat dus bij het Belgische budget, nog de sociale zekerheid moet bijgeteld worden.

En hoeveel bedraagt die ? Wel het globaal budget van de Belgische sociale zekerheid zou volgens sommige bronnen neerkomen op ongeveer 55 miljard euro per jaar. Bij Knack viel op 13 december 2012 te vernemen dat daarvan in 2011, 24,077 miljard euro uitbetaald was geworden aan geneeskundige verzorging.

55 + 31 miljard dat geeft al een totaal Belgisch budget van 86 miljard of meer dan 2 keer zoveel dan het Vlaamse budget van 38 miljard.

Het zwaartepunt in de overheidsfinanciën in dit land, blijft dus Belgisch.

Op de webstek van premier Di Rupo vind je in een antwoord van 7 maart 2013 aan het parlement, echter deze informatie:

"Mijnheer de voorzitter, collega’s, sinds haar aantreden heeft de regering grondig werk gemaakt van de sanering van de overheidsfinanciën. De maatregelen die tijdens de opeenvolgende conclaven werden genomen, zijn goed voor in totaal ongeveer 18 miljard euro.

Het genoemde bedrag van 18 miljard euro houdt verband met het bedrag van de begroting van de federale Staat en van de sociale zekerheid, dat zowat 110 miljard euro bedraagt. Het gaat dus om 18 miljard euro aan inspanningen op een globale begroting van 110 miljard euro voor de federale overheid en de sociale zekerheid." (3)

We mogen veronderstellen dat de premier van dit land betrouwbare cijfers verschaft aan het parlement.

Twee bedenkingen. Eén: waarom praten de Vlaamse politici en de VRT dan over een federaal budget van amper 31 miljard?
En twee: hoe lang kan men aan het huidige tempo doorgaan met besparen, voor dat er geen (Belgische) staat meer overblijft?

7de staatsafbraak: onmogelijk door Brussel?

Het enige positieve aan de 6de staatshervorming zou kunnen zijn dat ze zoals PS-voorzitter Paul Magnette het in een email van woensdag aan zijn contacten stelde, "het land zal stabiliseren zoals de PS het beloofd had."

Maar is het voor al dan niet vermomde separatisten ooit genoeg ? In het VRT-middagjournaal van woensdag wou CD&V'er Servais Verherstraeten even pochen met zijn goede contacten met huidig EU-'president' Van Rompuy. Die had hem eens gezegd dat de Franstaligen de sociale zekerheid absoluut niet willen laten splitsen. Waaruit een goed verstaander kan afleiden dat ze daar bij CD&V wel aan denken, aan dat grote budget. Kris Peeters riep op woensdag overigens op tot "positief confederalisme".

Laten we hopen dat vooraleer de politici aan een zevende staatsafbraak beginnen graven, ze even bezig zullen zijn met het totaal van 20 miljard euro bevoegdheden dat ze van de Belgische staat overnemen, met dat georganiseerd te krijgen naar de bevolking toe. Waarbij ze zich soms met de meest stompzinnige splitsingen zullen bezighouden, zoals de splitsing van de rij-opleiding en de technische autokeuring. Van de snelheid op de wegen ook, de snelwegen uitgezonderd. Vrij hallucinant al dat opgesplits, als je er aan denkt hoe de E.U. veel van wat men in België splitst, op heel het continent één probeert te maken.

Hopelijk verslikken onze splitsers zich in de 6de staatssloop zodat ze niet op het onzinnige idee komen het mes te zetten in de sociale zekerheid.

De linkse webstek 'De Wereld Morgen' beperkte de jongste dagen zijn commentaar bij de 6de staatssloop tot het citeren van professor Bea Cantillon. Onder de titel "Verder splitsen kan niet meer" schreef Christophe Callewaert dat "de zesde staatshervorming - waarvan de onderhandelingen dinsdag werden afgerond - wel eens de laatste zou kunnen zijn. Nog meer bevoegdheden opsplitsen botst op de realiteit in Brussel. “In Brussel kan je onmogelijk een eigen sociale zekerheid oprichten”, zegt professor Bea Cantillon." (....) Brussel kent veel sociale problemen. De armoede is er groot. Een groot deel van de welvaart wordt er gecreëerd door pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië. Dat zorgt voor een onevenwicht tussen inkomsten en uitgaven waarop je onmogelijk een stabiele sociale zekerheid kan bouwen, meent Cantillon. “Als Brussel onmogelijk een eigen sociale zekerheid kan hebben, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel laat je mensen zelf beslissen of ze voor de Vlaamse of de Franstalige sociale zekerheid kiezen. Maar dat gaat niet want sociale zekerheid verdraagt geen vrije keuzes. Ofwel werk je met subnationaliteiten. De bewoners van Brussel worden dan opgedeeld. Dat systeem bestond vroeger in Zuid-Afrika en nu nog in Israël. Ik denk niet dat we die kant op willen”, zegt Cantillon."  (4)

Ondertussen vind je op de krantenwebstek van De Morgen titels zoals deze:

  • "Vlaanderen wint 192 miljoen euro bij financieringswijze"
  • "Hoe houden we de welvaart van de Vlamingen op peil? "
  • "ArcelorMittal heeft miljarden van België naar Luxemburg overgeheveld"

Is het tegenover dat soort mondiaal roofkapitalisme nu het moment om de Belgische staat nog zwakker te maken door hem te vierendelen ?

Jan-Pieter Everaerts - 11 juli 2013

Deze commentaar verscheen in het ezine De Groene Belg van 11/7/2003. De Groene Belg is een onafhankelijke uitgave van vzw Mediadoc. Voor alle correspondentie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

(1) Zelfde teneur bij bv. Knack: "Door de staatshervorming wordt het zwaartepunt van het land verlegd naar de gemeenschappen en gewesten."

http://www.knack.be/nieuws/belgie/staatshervorming-di-rupo-acht-partijen-hebben-verantwoordelijkheid-durven-nemen/article-4000347103214.htm

(2) http://www.cdenv.be/akkoord-6de-staatshervorming?utm_source=CD%26V-nieuwsbrief&utm_campaign=ffb7dfc6f5-Nieuwsbrief_10_juli_20137_10_2013&utm_medium=email&utm_term=0_4505dbaa67-ffb7dfc6f5-124732758

(3) http://premier.fgov.be/fr/le-contr%C3%B4le-budg%C3%A9taire

(4) http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/07/10/na-de-zesde-staatshervorming-verder-splitsen-kan-niet-meer